Image is not available

Vitnepsykologi 2.0

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi med eksempler fra saker kjent gjennom dagspressen. Faktorer som kan produsere hukommelses-forskyvninger, falske minner og falske tilståelser indentifiseres i denne nye, reviderte utgaven..

Svein Magnussen

I salg fra 19. juni 2017

Image is not available

Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?

Denne boken gir en bred oversikt over det norske lokaldemokratiet anno 2015. Bokens utgangspunkt er lokalvalget 2015. Mens lokalvalget i 2011 ble gjennomført i en helt spesiell situasjon var mye tilbake til det normale i 2015.

Jo Saglie og Dag Arne Christensen (red.)

I salg fra 1. juni

Image is not available

Ord til besvær.
Livet med stammning

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen. I boken møter vi ni voksne mennesker i alderen 26 til 74 år, to kvinner og sju menn.

Are Albrigtsen, Tormod Stauri og
Martin Aasen Wright (red.)

I salg fra 18. mars 2017

Image is not available

Å endres gjennom smerte
– historier om posttraumatisk vekst

Boken fokuserer på muligheter for endring, modning og vekst etter
livsomveltende hendelser.

Kristiane M. Hansson, Trine Giving Kalstad og Kjersti Wold (red.)

I salg fra 30. mars 2017

Image is not available

Den norske skolen.
Utdanningssystemets historie

Boken tar for seg grunnskolen, den videregående skolen og lærerutdanningen
– kjernen i utdanningssystemet mellom barnehagen og høyere utdanning.

Harald Thuen

I salg fra 16. februar 2017

Image is not available

Fra påvirkning til overbevisning - Revolusjonerende nye metoder

Fra påvirkning til overbevisning er en solid fagbok som samtidig tar leseren med på en underholdende reise i menneskesinnets merkverdige irrganger.

Robert B. Cialdini

I salg fra 15. februar 2017

Image is not available

Når et spedbarn dør
- Sorghåndtering i et sykehus

Denne boken vil være et viktig arbeidsredskap for helsepersonell som arbeider med foreldre som mister barn. Boken egner seg både for ansatte og for studenter innen helsefag.

Dagrunn Grønbech

I salg 6. oktober 2016

Image is not available

5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Denne boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.

Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og Line Christoffersen

Image is not available

Fra sykeliggjort til aktiv deltaker
- i stedet for dagens psykiatri

I Norge brukte vi 2143 millioner kroner på «nervemedisiner» i 2013. 12 % av helsebudsjettet går til psykisk helsevern og et stadig økende antall personer blir trygdet på grunn av psykiske lidelser.

Peter Kinderman

Image is not available

Sammenbrudd - Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn

Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt?

James Davies

Image is not available

Dødelig psykiatri og organisert fornektelse

Professor, dr. med. Peter C. Gøtzsche dokumenterer at psykofarmaka dreper over en halv million mennesker hvert år i USA og Europa blant personer over 65 år. Det gjør psykofarmaka til den tredje hyppigste dødsårsaken etter hjertesykdommer og kreft.

Peter Gøtzsche

Image is not available

Klimapolitikk. Samfunn og styring under eit klima i endring

Denne boka er eit forsøk på å ta tak i klimaproblemet der den naturvitskaplege klimavitskapen ikkje lenger kan gje svar: Korleis ser klimaproblemet ut som sosialt, kulturelt og politisk problem?

Jon Naustdalslid

Arrow
Arrow
Slider

Nyheter

Vitnespykologi andre utg

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi, skrevet for en bredere leserkrets av etterforskere, jurister, psykologer og...

Forfatter: Svein Magnussen
kr. 485
Lokalvalget-2015_170x240_Omslag_forside

Det er først og fremst i kommunene at innbyggerne får anledning til å påvirke utformingen av politikk, og det er her den nasjonale...

Forfatter: (red.) Jo Saglie, Dag Arne Christensen
kr. 435
å endres gjennom smerte

I denne boken forteller syv personer om sitt eksistensielle jordskjelv og gjenoppbyggingen etterpå.

kr. 235
ord til besvær

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen – Andelen som stammer er høyest blant barn og unge, men avtar når man blir eldre.

kr. 265
Fra påvirkning til overbevisning

Fra påvirkning til overbevisning er en solid fagbok som samtidig tar leseren med på en underholdende reise i menneskesinnets merkverdige...

Forfatter: Robert B. Cialdini
kr. 425
Den norske skolen

Boken tar for seg grunnskolen, den videregående skolen og lærerutdanningen – kjernen i utdanningssystemet mellom barnehagen og høyere...

Forfatter: Harald Thuen
kr. 387
Nar et spedbarn dor_OMSLAG

Når et spedbarn dør henvender seg særlig til helsepersonell og andre som arbeider med mennesker som er hjelpetrengende.

Forfatter: Dagrunn Grønbech
kr. 225
Sammenbrudd

Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å...

Forfatter: James Davies
kr. 345
Fra sykeliggjort til aktiv deltaker

I Norge og Vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår tids største menneskelige og økonomiske utfordring.

Forfatter: Peter Kinderman
kr. 345