Klimapolitikk. Samfunn og styring under eit klima i endring

ISBN: 978-82-7935-375-1

Klimapolitikk handlar om klimaproblemet som samfunnsproblem, politisk problem og styringsproblem.

kr 395
Les mer...
En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler

ISBN: 978-82-7935-356-0

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?

kr 395
Les mer...
Dødelig psykiatri og organisert fornektelse

ISBN: 978-82-7935-373-7

På et evidensbasert grunnlag forklarer boken hvorfor bruken av psykofarmaka gjør langt større skade enn gavn.

kr 385
Les mer...
Leadership pipeline. Slik bygger du gode ledere i eget selskap

ISBN: 978-82-7935-372-0

Den internasjonale bestselgeren nå på norsk. Mange av de beste og mest suksessrike firmaene i verden har implementert pipeline-modellen i sin kjernestruktur.

kr 395
Les mer...
Militære fellesoperasjoner - en innføring

ISBN: 978-82-7935-377-5

Denne boken gir en innføring i hva fellesoperasjoner er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha forståelse for hvis man skal lykkes.

kr 465
Les mer...

Nyheter

Militære fellesoperasjoner_OMSLAG

Denne boken gir en innføring i hva fellesoperasjoner er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha...

Forfatter: (red.) Morten Andersen, Geir Ødegaard
kr. 465
klimapolitikk_til-internet

Klimapolitikk handlar om klimaproblemet som samfunnsproblem, politisk problem og styringsproblem.

Forfatter(e): Jon Nautsdadsild
kr. 395
leadership-pipeline_til-internet

Den internasjonale bestselgeren nå på norsk.

kr. 395
dodelig-psykiatri-og-organisert-fornektelse-til-internet

På et evidensbasert grunnlag forklarer boken hvorfor bruken av psykofarmaka gjør langt større skade enn gavn.

Forfatter: Peter C. Gøtzsche
kr. 385
military-women_omslag

Why is the Norwegian Armed Forces (NorAF) unable to reach its goal regarding female participation, and how will it succed in doing so?

Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder
kr. 345
tresloyd-og-multimodal-skapende-praksis_omslag

Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat.

Forfatter: Tollef Thorsnes
kr. 325
the-consumer-in-society-til-internet

The Consumer in Society addresses several important subthemes of consumption, such as liberalization in the 1980s, questions of...

Forfatter: (red.) Pål Strandbakken, Jukka Gronow
kr. 445
forskningsmetode-for-sykepleierutdanningene-til-internet

Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for...

kr. 385
en-psykiatrisk-epidemi-omslag_til-internet

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at...

Forfatter: Robert Whitaker
kr. 395