Nyheter

Sammenbrudd

Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å...

Forfatter: James Davies
kr. 345
Fra sykeliggjort til aktiv deltaker

I Norge og Vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår tids største menneskelige og økonomiske utfordring.

Forfatter: Peter Kinderman
kr. 345
Militære fellesoperasjoner_OMSLAG

Denne boken gir en innføring i hva fellesoperasjoner er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha...

Forfatter: (red.) Morten Andersen, Geir Ødegaard
kr. 465
klimapolitikk_til-internet

Klimapolitikk handlar om klimaproblemet som samfunnsproblem, politisk problem og styringsproblem.

Forfatter(e): Jon Nautsdadsild
kr. 395
leadership-pipeline_til-internet

Den internasjonale bestselgeren nå på norsk.

kr. 395
dodelig-psykiatri-og-organisert-fornektelse-til-internet

På et evidensbasert grunnlag forklarer boken hvorfor bruken av psykofarmaka gjør langt større skade enn gavn.

Forfatter: Peter C. Gøtzsche
kr. 385
military-women_omslag

Why is the Norwegian Armed Forces (NorAF) unable to reach its goal regarding female participation, and how will it succed in doing so?

Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder
kr. 345
tresloyd-og-multimodal-skapende-praksis_omslag

Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat.

Forfatter: Tollef Thorsnes
kr. 325
the-consumer-in-society-til-internet

The Consumer in Society addresses several important subthemes of consumption, such as liberalization in the 1980s, questions of...

Forfatter: (red.) Pål Strandbakken, Jukka Gronow
kr. 445