Dato: Torsdag 28. november 2013

Kl.: 18.00-19.30 (lett servering fra 17.30)

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Festsalen 

 

Hva har den norske offentligheten fått vite om utviklingen i Afghanistan og krigen? Mange norske journalister har besøkt Afghanistan på kortere reiser, og ofte sammen med politiske delegasjoner, eller på besøk hos de norske styrkene. Hvordan har dette påvirket pressedekningen? 

  

 

Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har tjenestegjort der. I 2014 skal de fleste internasjonale styrkene være ute av landet, samtidig som det går mot nytt presidentvalg.

Norske borgere har vært mer kritiske til den norske krigsinnsatsen enn norske politikere. Har mediene ivaretatt rollen som den fjerde statsmakt ved å stille kritiske spørsmål når det har hersket enighet på Stortinget? Har journalistene gitt publikum innsyn i afghansk virkelighet og latt afghanske stemmer komme til orde? I hvilken grad har Forsvarets strategi påvirket mediedekningen? Hvilken rolle spiller den økende utryggheten for journalistenes muligheter til en allsidig dekning?

Den lengste krigen forsøker å besvare disse spørsmålene. Boken er basert på undersøkelser og forskningsprosjekter, samt forfatternes egne journalistiske erfaringer fra Afghanistan. Boken gir også større innsikt i dilemmaene ved krigsdekning generelt og utforsker ulike alternativer. Den lengste krigen er et viktig bidrag til å forstå krigsjournalistikkens vilkår.

Den lengste krigen er en antologi, redigert av Elisabeth Eide og Rune Ottosen. De er begge professorer i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til boklansering, det blir lett servering fra 17.30 og muligheter for samtaler med forfatter i etterkant av lanseringen.

 

Program:

  • Redaktørene Elisabeth Eide og Rune Ottosen presenterer boken
  • Kommentar ved statsviter Ahmad Gholam 
  • Kommentar ved journalist og forfatter Sigrun Slapgard
  • Kommentar ved brigader Gjermund Eide
  • Spørsmål og diskusjon

 

Alle bidragene:

Kapittel 1: Den lengste krigen. Elisabeth Eide og Rune Ottosen

Kapittel 2: Seks år på jobb i Afghanistan. Anders Sømme Hammer

Kapittel 3: Redaktørblikk på dekningen. Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Kapittel 4: Den andre krigen: Kampen om hjerter og sinn. Ingeborg Eliassen

Kapittel 5: Drept i Afghanistan: Chora og de norske soldatene. Eivind Solberg-Hansen Fondenes

Kapittel 6: Krigsskueplassen. Mediedekningen og Forsvarets kommunikasjonsstrategi. Peder Ottosen

Kapittel 7: Med norske øyne i Afghanistan. Gro Mette Moen

Kapittel 8: Informasjonskrigen om Afghanistan. Kristin Jonassen Nordby

Kapittel 9: Norsk godhetsregime og Aftenpostens krigsdekning. Irene E. Rossland og Rune Ottosen

Kapittel 10: Når soldater skriver bøker. Harald Bonaventura Borchgrevink   

Kapittel 11: Afghansk ungdom: Mediebruk, krig og konflikt. Elisabeth Eide og Anders M. Knudsen

Kapittel 12: Hva med afghanske journalister? Elisabeth Eide