Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Fellesskapets arkitektur – opprør!

Byer og steder verden over blir stadig mer like. Bare ved å forstå betydningen
av stedets ikke-målbare kvaliteter, kan vi ta vare på historiens arkitektur og
finne frem til en ny arkitektur som tilhører fellesskapet. Boken består av ni tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter søker å bidra til et nytt
offentlig ordskifte om en filosofisk-antropologisk fundert stedstilhørighet.

Gro Lauvland (red.)

I salg fra 29. august 2020

Christian Norberg-Schulz som arkitekt og stedstenker

Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, 4. utg.

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode. Brukes av studenter og forskere innenfor økonomiske og administrative fag, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.

Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen og Per Arne Tufte

I salg fra 8. august 2020

Image is not available

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

Inn i katastrofelandskapet.
Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer. BET inviterer og utfordrer pasientene til å møte skremmende tanker og følelser med aksept i stedet for at man forsøker å dempe eller flykte fra sine indre opplevelser.

Jan Hammer, Didrik Heggdal og Kristoffer Ludvigsen (red.)

Image is not available

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

Medikalisering av psykososiale problemer

Ethvert livsproblem kan få plass i en diagnosekategori – innenfor et stadig økende antall diagnoser – og hvor det for hver diagnose finnes legemidler som hevdes å være løsningen. Problemet er at vi ikke har sett noen nedgang i de livsproblemene eller psykiske lidelsene legemiddelindustrien sier de har botemidler for.

Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad (red.)

Image is not available

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

Om jeg hadde visst ...

Knut Erik Holm var midt i femtiårene, familiefar og utenrikssjef i NRK da en livskrise utviklet seg, og helsehjelpen sviktet. Hvordan kunne livet bli så vanskelig at han ikke lenger orket å leve? Om jeg hadde visst … Historien om et selvmord er en personlig historie som er flettet sammen med faglige refleksjoner om selvmord.

Bjørg Aftret og Gudrun Dieserud

Image is not available

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv. Likevel observeres, kartlegges og systematiseres adferd med sikte på å komme fram til sann viten om hva psykiske problemer er, hvordan de oppstår, og hvordan de skal behandles.

Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad (red.)

Arrow
Arrow
Slider

Nyheter

Fellesskapets arkitektur til internet

Fellesskapets arkitektur består av tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter som søker å bidra til et nyttoffentlig...

Forfatter: (red.) Gro Lauvland
kr. 395
forside_forskningsmetode for økonomiske- og administrative frag

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode.

kr. 497
Inn i katastrofelandskapet. Forsiden

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer.

kr. 337
Forsiden.Medikalisering

Medikalisering av psykososiale problemer handler om historiske, sosiale og kulturelle årsaker til den økende medikaliseringen vi...

Forfatter: (red.) Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad
kr. 397
Forside.Om jeg hadde visst__edited-1

Knut Erik Holm var midt i femtiårene, familiefar og utenrikssjef i NRK da en livskrise utviklet seg, og helsehjelpen sviktet.

kr. 295
Grunnlagsproblemer.Forsiden

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor...

Forfatter: (red.) Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad
kr. 395
Landet-uten-egenskaper_omslag140x210_til-trykk

Et historisk blikk bak klisjeene viser at dette landet har fremstått i vidt forskjellige tapninger; fra det joviale keiserriket, via...

Forfatter: Pål Veiden
kr. 239
Inn_i_arkitekturen_cover_edited-1

Inn i arkitekturen forteller om historiens epokegjørende bygninger og presenterer en aktivitets- og opplevelsesbasert utforskning av...

Forfatter: Alf Howlid
kr. 365
Vitnespykologi andre utg

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi, skrevet for en bredere leserkrets av etterforskere, jurister, psykologer og...

Forfatter: Svein Magnussen
kr. 485

Tirsdag 25. november 2014, fra kl. 09.00-17.00 

På Cinemateket, Dronningens gate 16, 0105 Oslo 

Gratis inngang og ingen påmelding

 

Dagskonferanse om psykiatriske legemidler

 

 

  

 

Program:
Robert Whitaker: Psychiatric Medications: Do they provide a benefit over the long-term? What does the evidence show?

Peter C. Gøtzsche: Overdiagnostikk og overbehandling i psykiatrien

Paneldebatt ledet av Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi ved Høgskulen i Volda

Deltagere:
Elisabeth Swensen, kommuneoverlege, Seljord
Anders Skuterud, seniorrådgiver, Norsk Psykologforening
Magnus Hald, klinikksjef, Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket
Peter C. Gøtzsche, professor, direktør for Det Nordiske Cochran Center, Rigshospitalet i København
Mette Ellingsdalen, medlem av menneskerettighetsutvalget, WSO

Avsluttende samtale mellom Robert Whitaker og Tor-Johan Ekeland

 

Konferansen arrangeres av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) og Erfaringskompetanse.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Fagkonferanse arrangeres i anledning lanseringen av bøkene: En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler av Robert Whitaker
Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet av Peter C. Gøtzsche

 

 

 

ROBERT WHITAKER

ROBERT WHITAKER er en amerikansk vitenskapsjournalist som har vunnet en rekke priser for artikler innenfor medisin og vitenskap, blant annet George Polk Award for Medical Writing og National Association for Science Writers’ Award for "best magazine article". I 1998 skrev han en artikkelserie om psykiatrisk forskning for Boston Globe som førte til at han ble finalist til The Pulitzer Prize for Public Service.

For boka Anatomy of an Epidemic vant han han i 2010 Investigative Reporters and Editors bokpris Honoring the best in investigative journalism. Denne boka utkommer nå på Abstrakt forlag i en norsk og oppdatert utgave under tittelen En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler.

Whitaker har utgitt flere bøker, blant annet den velrenommerte boka Mad in AmerikaBad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill. Mer informasjon på http://www.robertwhitaker.org/robertwhitaker.org/Home.html

En psykiatrisk epidemi gransker en medisinsk gåte: Hvorfor har antallet voksne og barn som er invalidisert av psykisk sykdom økt voldsomt de siste femti årene? Mer enn fire millioner 

er i dag uføretrygdede i USA på grunn av psykiske lidelser, og antall øker raskt. Hver dag blir 850 voksne og 250 barn uføretrygdet. Hva er det som skjer? En psykiatrisk epidemi undersøker disse spørsmålene, blant annet ved å fokusere på resultatene til langtidsstudier i forskningslitteraturen. Forteller disse studiene om et behandlingsregime som øker sannsynligheten for at mennesker med psykiske lidelser blir kronisk syke?

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiaterne vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiatriske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?  Er det mulig at den store og utbredte bruken av psykiatriske legemidler bidrar til denne utviklingen?

Boken er oversatt til en rekke språk.

 

 

PETER C. GØTZSCHE

PETER C. GØTZSCHE er professor, dr.med. ved Universitetet i København og direktør for Det Nordiske Cochran Center, Rigshospitalet i København. Gøtzsche er medstifter til Cochrane-samarbejdet, som er et uavhengig, internasjonalt nettverk av forskere og institusjoner som har som formål å kritisk systematisere forskningsresultater innenfor helseforskningen. Nettverket består av over 28 000 forskere i over 100 land.

Han utga boka Dødelig medisin og organisert kriminalitet.

Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet på engelsk i 2013. Boka vant i september 2014 prisen til British Medical Association’s Annual Book Award i kategorien “Basis of medicine”. En ”norsk” utgave (med dansk tekst) blir lansert samtidig med Whitakers bok på konferansen den 25. november.

Bokaviser samrøret mellom den farmasøytiske industrien og legeprofesjonen, og dokumenterer at pengestrømmen er større innenfor psykiatrien enn noen andre medisinske områder. To omfattende kapitler i boka fokuserer utelukkende på psykiatrien.

Boken er under oversettelse til en rekke språk. Her er en link til Gøtzsches egen hjemmeside om boka.

Hans nyeste bok er Dødelig psykiatri og organisert fornektelse.

Se Gøtzsche delta i Folkeopplysningen på NRK 1 om legemiddelindustrien 21. september 2014, http://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50007312/sesong-2/episode-3