Abstrakt forlag utgir fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning. Hovedsatsingen er akademisk publisering innenfor alle sjangre: lærebøker, forskningsmonografier, oppslagsverk og antologier.

Kjernen i Abstrakt forlags forleggeri er kvalitet, redaksjonell oppfølging, innsikt i de ulike akademiske felt og kommunikasjonen med de markeder vi jobber mot. Som akademisk forlag er vi opptatt av nær kontakt med våre fagområder. Abstrakt forlag har derfor knyttet  til seg egne fagredaktører fra forskning og undervisning.

Forlaget ble etablert i 1998.