Vurderingseksemplar

Fornavn

Etternavn

Institusjon

Institutt/avdeling

Stilling

E-post

Postadresse

Poststed

Bokens tittel

Hvilken utdanning og hvilket kurs skal boken vurderes som pensum til?

Beskrivelse av fag/annet

 

 

Send