Flyt og rytme. Bind 2 av "Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale"

ISBN: 978-82-7935-256-3

"Flyt og rytme?" er andre bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 255
Rabatt
Forfatter: Olaf Husby

God uttale er viktig. Uttaletrening har lenge vært et lavt prioritert område i undervisning av minoritetsspråklige. "Flyt og rytme" har som mål å utvikle god uttale i norsk gjennom øvinger som legger vekt på trekk som karakteriserer sammenhengende tale. I enkeltsetninger som gradvis blir mer komplekse, øves talerytme, intonasjon, assimilasjoner og bortfall.

"Flyt og rytme?" er andre bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå:

"Hørte jeg riktig?" - Begynnere - Enkeltlyder, stavelsesstruktur
"Flyt og rytme" - Begynnere - Sammenhengende tale
"Flytende norsk" - Litt viderekomne - Ytringer, tekster, vers
"På egne bein" - Litt viderekomne - Dagligdagse samtaler

  • Til bøkene er det utviklet en lærerveiledning og et spesielt tilrettelagt lydmateriale, jf. linken nedenunder.

    • http://www.hf.ntnu.no/no2uttale/

Olaf Husby er førsteamanuensis ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.  


Forord

Notasjon
- Lydskrift
- Konsonanter
- Vokaler
- Diakritiske tegn
- Stumme konsonanter
- Andre uttalevarianter
- Ortografi

Øvinger


Utgitt i mai 2008