Flytende norsk. Bind 3 av "Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale"

ISBN: 978-82-7935-257-0

"Flytende norsk?" er tredje bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 215
Rabatt
Forfatter: Marit Helene Kløve, Olaf Husby

God uttale er viktig. Uttaletrening har lenge vært et lavt prioritert område i undervisning av minoritetsspråklige. "Flytende norsk" har som mål å utvikle god uttale i norsk gjennom øvinger som legger vekt på trekk som karakteriserer sammenhengende tale. I korte tekster, eventyr og vers øves talerytme, intonasjon og uttrykksevne.

"Flytende norsk?" er tredje bok i en serie på fire, jf. linken til "Norsk som andrespråk" nedenunder. Bøkene har ulik tilnærming til oppøving av uttaleferdigheter avhengig av innlærernes nivå:

"Hørte jeg riktig?" - Begynnere - Enkeltlyder, stavelsesstruktur
"Flyt og rytme" - Begynnere - Sammenhengende tale
"Flytende norsk" - Litt viderekomne - Ytringer, tekster, vers
"På egne bein" - Litt viderekomne - Dagligdagse samtaler

  • Til bøkene er det utviklet en lærerveiledning og et spesielt tilrettelagt lydmateriale, jf. linken nedenunder.

    • http://www.hf.ntnu.no/no2uttale/

Olaf Husby er førsteamanuensis ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.

Marit Helene Kløve er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. 


Forord
Innledning
Dokumentasjon
Del 1 - Kjeder
Del 2 - Sammenhengende ytringer
Del 3 - Faste uttrykk
Del 4 - Korte dialoger
Del 5 - Pyramideøvinger
Del 6 - Rim og regler
Del 7 - Sanger og dikt
Del 8 - Sammenhengende tale
Del 9 - Delte setninger
Del 10 - Eventyr
Del 11 - Diktat
Dokumentasjon II


Utgitt i mai 2008