Haptisk kommunikasjon

ISBN: 978-82-7935-346-1

Dette er den første norske håndbok for døvblinde om haptisk kommunikasjon. Den henvender seg til kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde og synshemmede.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: Hildebjørg Karlsen Bjørge, Katrine Goborg Redher, Magni Øverås

Bokens hovedfokus er å forklare og beskrive grunnleggende teknikker i haptisk kommunikasjon. Den henvender seg til kombinertsyns- og hørselshemmede, døvblinde og synshemmede. Familie, venner, tolker, ledsagere og andre fagpersoner vil også kunne dra nytte av boken.

Forfatterne har samlet og systematisert materiell om haptisk kommunikasjon slik at det fremstår som ett helhetlig system med en felles plattform. Boken er brukervennlig og gir et helhetlig inntrykk av hva haptisk kommunikasjon er og hva det brukes til. Bruken av haptisk kommunikasjon er avhengig av hva som er hensiktsmessig i hver enkelt situasjon.

Ved hjelp av denne håndboken lærer man å forklare, beskrive og benytte de grunnleggende teknikkene i haptisk kommunikasjon.

Boken er gitt ut med støtte fra Norges døveforbund og EstraStiftelsen


Hildebjørg Karlsen Bjørge, Kathrine Goborg Redher og Magni Øverås var med på å starte  Hapti-Co som ble opprettet høsten 2008 og består av offentlig godkjente tolker for døve og døvblinde. Boken brukes aktivt i kursingen.

 

 


 

Innledning
Historikk
Hva er haptisk kommunikasjon?
Hva kan beskrives?
Hvorfor bruke haptisk kommunikasjon?
Hva skal til for å lykkes med haptisk kommunikasjon?
Trykk og kontakt
Viske ut
Artikulasjonssteder
Håndformer
Tilbakemelding
Nivå og gradering
Retningsangivelser
Referansetegn
Farger
Tall
Bokstaver
Drikke
Mat
Rombeskrivelse
Haptisk ledsaging
Beskrivelse ute
Personbeskrivelse
Følelser
Handlinger


 

Utgitt juni 2013