Historien om norsk idrett

ISBN: 978-82-7935-245-7

Boken tar for seg idrettens historiske, kulturelle og politiske roller og kombinerer det vi vet, med perspektiver på hvorfor ting har blitt som de har blitt. Den tar også for seg innblikk i spenningene i norsk idrett mellom topp og bredde, spesialisering og allsidighet, penger og frivillighet, sunnhet og ekstreme prestasjoner.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 387
Rabatt
Forfatter: Matti Goksøyr

Hvordan har idretten sett ut gjennom tidene? Hva har vært regnet som idrettslige aktiviteter? Hvilken betydning har idrett i ulike former hatt i norsk historie? For hvem har idrett vært viktig? I hvilken retning har idretten gått?

"Historien om norsk idrett" gir et utsyn over norsk idrettshistorie - en historie over tusen år, med hovedvekt på de siste århundrene. Den gir også et innblikk i spenningene i norsk idrett mellom topp og bredde, spesialisering og allsidighet, penger og frivillighet, sunnhet og ekstreme prestasjoner. Den tar for seg idrettens historiske, kulturelle og politiske roller og kombinerer det vi vet, med perspektiver på hvorfor ting har blitt som de har blitt.

Dette er en bok for alle som er opptatt av samfunnsmessige, kulturelle og historiske perspektiver på idrett.


Matti Goksøyr, f. 1952, er professor i historie ved Norges idrettshøgskole. Han har i en årrekke undervist i faget idrettshistorie og har publisert bøker og artikler, nasjonalt og internasjonalt, blant annet \"Fotball! Norges Fotballforbund 100 år\" (med Finn Olstad), Oslo 2002.


Forord

Innledning
Tider og opplevelser: Idrett og historie

Kapittel 1
Ca. 1000-1850: Begynnelsen?

Kapittel 2
1850-1910: En ny tid

Kapittel 3
1910-1940: Idretten blir folkelig

Kapittel 4
1940-1985: Idretten blir samfunnssak

Kapittel 5
1985-2007: Den nye idretten: Enda en revolusjon?

Litteratur

Personregister

Saksregister


Utgitt i august 2008