Still et spørsmål

Klimapolitikk. Samfunn og styring under eit klima i endring

Klimapolitikk handlar om klimaproblemet som samfunnsproblem, politisk problem og styringsproblem.
klimapolitikk_til-internet