Militære kvinner - Forsvarets akilleshæl?

ISBN: 978-82-7935-341-6

Hvor lykkes ikke Forsvaret med å heve kvinneandelen? Boken følger ulike årskull gjennom typiske militære karriere- og funksjonstyper, fra rekruttering til avgang, med særlig søkelys på dagens utfordringer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder

Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) satte et mål om 20 prosent militære kvinner innen 2020. Men kvinneandelen har vært uforandret siden da, og ligger nå stabilt rundt åtte-ni prosent noe som er under gjennomsnittet for Nato. Hvorfor har Forsvaret i likestillingsnasjonen Norge kommet så kort på dette området. Basert på prosjektet «Forskning på årskull» ved FFI, forsøker bidragsyterne i boken ”Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?” å finne noen svar. Boken følger ulike årskull gjennom typiske militære karriere- og funksjonstyper, fra rekruttering til avgang, med særlig søkelys på dagens utfordringer. Avslutningsvis presenteres et knippe tiltak som bør kunne bidra til å heve kvinneandelen.


Sjefsforsker Frank Brundtland Steder (FFI) er redaktør for boken, som også inneholder bidrag fra Norges idrettshøgskole, Forsvarets institutt (NIH/F), Krigsskolen på Linderud (KS), Steria, Østlandsforskning (ØF) og Vernepliktsverket (VPV).


Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl? Forord Symbolpolitikk eller reelt mangfold? Kapittel 1 Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl? Frank Brundtland Steder, Annett V. Stornæs og Kari Stubberud Kapittel 2 Den norske forsvarstradisjonen – en bremsekloss for økt kvinneandel Nina Rones Kapittel 3 Jeg vil inn i Forsvaret – hvem er jeg? Maria Fleischer Fauske Kapittel 4 Er vi på rett vei i seleksjonen til befalsutdanning? Annett V. Stornæs og Kari Fasting Kapittel 5 Aspiranters vurdering av lagkameraters lederpotensiale Nina Rones og Kari Fasting Kapittel 6 Idealsoldaten som symbol på den militære kulturen Tonje Lauritzen og Kari Batt Rawden Kapittel 7 Opp og fram Kari Røren Strand Kapittel 8 Idealoffiseren: et problem for økt mangfold i Hæren Svein-Tore Kristiansen og Heidi Sødergren Kapittel 9 Ekskluderings- og inkluderingsmekanismene i Forsvaret Svein Tore Kristiansen og Frank Brundtland Steder Kapittel 10 Veien videre mot økt mangfold og høyere kvinneandel i Forsvaret Frank Brundtland Steder Bidragsytere


Utgitt mars 2013