Mot et avnasjonalisert forsvar?

ISBN: 82-7935-195-7

Forsvaret er inne i et epokeskifte. Internasjonalisering og privatisering er to ulike sider ved avnasjonaliseringen av militærmakten – i Norge som i andre deler av den vestlige verden. Utviklingen peker mot en radikalt ny situasjon med hensyn til kontrollen over militære styrker.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Janne Haaland Matlary, Øyvind Østerud

Forsvaret er inne i et epokeskifte. Internasjonalisering og privatisering er to ulike sider ved avnasjonaliseringen av militærmakten – i Norge som i andre deler av den vestlige verden. Utviklingen peker mot en radikalt ny situasjon med hensyn til kontrollen over militære styrker. Det statlige monopolet på legitim tvangsmakt er under oppløsning. Offentlig kontroll blir gradvis erstattet av mer uoversiktlig nettverksstyring. Samtidig er det norske forsvaret under endring fra å være et bredt forankret folkeprosjekt til å bli et prosjekt for en smalere utenrikspolitisk elite. Deltakelse i internasjonale operasjoner er blitt et langt viktigere mål. Dermed blir bruk av militærmakt mer omstridt og bevilgningene mer utsatt.

Både den internasjonale forsvarsintegrasjonen og privatiseringen av militær stridsevne er akselererende utviklingstrekk, men grundige strategiske og prinsipielle vurderinger av prosessen mangler. Privatiseringen vokser frem i en politisk uforberedt verden. Denne boken bidrar til større innsikt i det radikale epokeskiftet som er i gang.


Janne Haaland Matlary er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 


Øyvind Østerud og Janne Haaland Matlary
Mot et avnasjonalisert forsvar?

Roald Berg
Nasjonalstat og militærmakt 1814–1905 – en historisk prolog

Øyvind Østerud
Militærmakt på markedet

Ragnvald H. Solstrand
Offentlig-Privat Partnerskap i det nye Forsvaret

Sverre Diesen
Mot et allianseintegrert forsvar

Janne Haaland Matlary
Internasjonaliseringen av militærmakten – makt eller avmakt?

Elisabeth Sköns
Omstruktureringen av vesteuropeisk forsvarsindustri – markedskreftenes logikk

Wilhelm Agrell
Fra forsvarspolitikk til teknologipolitikk – svensk forsvarsindustri hinsides det nasjonale eksistensforsvaret

Audun Halvorsen
Privatisert militærmakt – det britiske eksempel


Utgitt i november 2005