Nicolay Nicolaysen

ISBN: 978-82-7935-187-0

Dette er en faghistorisk biografi om Nicolay Nicolaysen (1817–1911), skaperen av det norske fortidsminnevernet. Boken trekker opp konturene av den faglige utvikling Nicolaysen spilte en viktig rolle i, både som antikvar og vitenskapsmann. Den er dermed like mye en vitenskapshistorisk studie som en biografi, og gir et sentralt innblikk i norsk kulturminneverns historie og norsk kulturhistorie på 1800-tallet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 349
Rabatt
Forfatter: Hans-Emil Lidén

Dette er en faghistorisk biografi om Nicolay Nicolaysen (1817–1911), skaperen av det norske fortidsminnevernet. Boken trekker opp konturene av den faglige utvikling Nicolaysen spilte en viktig rolle i, både som antikvar og vitenskapsmann. Den er dermed like mye en vitenskapshistorisk studie som en biografi, og gir et sentralt innblikk i norsk kulturminneverns historie og norsk kulturhistorie på 1800-tallet.

Nicolaysen bidro sterkt til det faglige miljø som ble forløperen til Riksantikvaren. Han var Fortidsminneforeningens leder gjennom et halvt århundre (1851–1899), statslønnet antikvar og statens rådgiver i saker som gjaldt bevaring og restaurering av kirker og andre bygninger fra middelalderen.

Nicolaysen grov ut Gokstadskipet, vårt første store vikingskipsfunn. Sammen med Osebergskipet kom det til å få stor nasjonal betydning. Av like stor betydning var hans arbeid for å redde våre stavkirker, herunder Borgund stavkirke. Nicolaysen spilte også en fremtredende rolle ved restaureringen av Trondheim domkirke og Håkonshallen i Bergen.

Nicolaysens vitenskapelige virksomhet omfatter først og fremst en rekke kildeskrifter og monumentpublikasjoner, men rommer også vesentlige bidrag til norsk arkitektur- og byggeskikkforskning samt norsk arkeologi.


Hans-Emil Lidén (f. 1929) har vært ansatt hos Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning og som professor II i arkitekturhistorie og bygningsvern ved Universitetet i Bergen. Han er medforfatter i seks av bindene i bokverket \"Norges kirker\" (1980–2003) og har bl.a. utgitt \"Fra antikvitet til kulturminne, trekk av kulturminnevernets historie i Norge\" (1991).


Slekten

Oppvekst, skole og studietid
- Oppvekst og skolegang i Bergen
- Studietiden i Christiania

Perioden 1845-1860
- Arkivstudier
- Formann i Fortidsminneforeningen
- Arkivar eller antikvar?
- Loddet kastet

Bygningsforskeren Nicolaysen
- Trebyggeskikken
- Hov og stavkirke
- Steinarkitekturen - Trondheim domkirke
- De øvrige steinanleggene
- Nicolaysens metode

Arkeologen Nicolaysen
- Treperiodesystemet
- Fra nødgravninger til planmessig utgravningsvirksomhet
- Utgravningsarbeidet - tempo og metoder
- Gokstadfunnet og Gokstadboka

Restaureringsideologen Nicolaysen
- Heddal stavkirke
- Trondheim domkirke
- Håkonshallen i Bergen
- Stavanger domkirke
- Mariakirken i Bergen
- Ideologi i endring

Kunstpolitikeren Nicolaysen
- Kunstforeningens innkjøpspolitikk
- Omorganiseringen av Tegneskolen
- Etableringen av Kunstindustrimuseet
- Skrifter om kunsthåndverk og stilutvikling
- Synspunkter på samtidsarkitekturen

Antikvaren Nicolaysen
- Sesongpreget arbeidsår
- Arbeidet med kirkesakene
- Innsamlingen av kirkelige inventargjenstander
- Vernet av de profane bygningene
- Nicolaysen og lovverket
- Siste arbeidsår - "revolusjonen" i 1899

Nicolay Nicolaysen - noen momenter til en karakteristikk
- Personlighetstrekk
- Faglig grunnsyn

Noter
Anvendt litteratur
Nicolaysen bibliografi
Personregister


Utgitt i januar 2005