Niels Normanns oversjøiske reise

ISBN: 978-82-7935-286-0

Boken er skrevet som en serie merkelige forelesninger om pragmatisme. Forelesningene er merkelige ved at de viser en fullstendig erfaring, og dermed til sammen lager en roman, i stedet for bare å snakke om en fullstendig erfaring, som er vanlig blant filosofer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Arild Pedersen

Kan en roman vise hva en fullstendig erfaring er?

Romanen om Niels Normann søker å vise hvordan hans dramatiske erfaringer av Havet, Kjærligheten og Døden, i løpet av en reise over Nord-Atlanteren, med et besøk på Jan Mayen, kan samordnes til én fullstendig erfaring.

Boken er skrevet som en serie merkelige forelesninger om pragmatisme. Forelesningene er merkelige ved at de viser en fullstendig erfaring, og dermed til sammen lager en roman, i stedet for bare å snakke om en fullstendig erfaring, som er vanlig blant filosofer.

Pragmatisme er en politisk livsfilosofi som ser på teori som underordnet handlinger og erfaringer: Politiske og private handlinger må skje ut fra erfaringer. Men erfaringer forstår man ikke bare med teori. Ifølge John Dewey (1859–1952) er et virkelig klokt menneske et som handler ut fra fullstendige (consummatory) erfaringer, som innebærer at de enkelte livserfaringene samordnes. Slike fullstendige erfaringer kan vi også forstå gjennom skjønnlitteratur, som viser erfaringenes narrative karakter. Pragmatisme er derfor, i likhet med eksistensialisme, åpen for å bruke også skjønnlitteratur som uttrykksform og kilde til filosofisk innsikt.

I romanen finner man et passord som gir tilgang til en internettside hvor det likevel snakkes normalt om det som er blitt vist på en merkelig måte, slik at teoretikere der kan få sitt ...


Arild Pedersen (f. 1946), dr.art. og dr.philos., er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet om romanteori, om Charles Dickens og David Copperfield, om Edvard Munch og Skrik, og om musikkfilosofi. Hans forrige bok på norsk var \"Den aller nyeste musikks filosofi\" (2003).

Første forelesning
Som egentlig er en prolog som forteller om en reise før den egentlige reisen begynner

Andre forelesning
Jeg reiser ut på det store hav, forliser i en mektig storm, men redder meg i land på en hemmelighetsfull øy

Tredje forelesning
Jeg blir tatt vel i mot av en barnløs familie, og lærer overraskende ting om et nytt land

Fjerde forelesning
Jeg føres inn til en liten by, taes hånd om av myndighetene, men må skjule mange ting vedrørende en flukt

Femte forelesning
Jeg fraktes til hovedstaden, sikres bolig, og møter verdens vidunderligste kvinne, som jeg straks elsker

Sjette forelesning
Jeg informeres om min elskedes familiebakgrunn, mister en nøkkel, og ransakes av en politietterforsker

Sjuende forelesning
Jeg blir kjent med en merkelig tvillingbror, med et spesielt forhold til språk, og får tilbud om jobb

Åttende forelesning
Jeg oppsøker min nye arbeidsplass, hvor jeg møter nye kolleger, og lærer om hvor farlig det er å være hjerteløs

Niende forelesning
Jeg undersøker et lukket rom, blir vitne til mørkets gjerninger, men blir også kjent med en vennlig kollega

Tiende forelesning
Jeg lærer at en spøk er ingen spøk, hører om to søstre, og deltar i et styremøte som modig redningsmann

Ellevte forelesning
Jeg blir gjort kjent med et heltemodig folks heltemodige historie

Tolvte forelesning
Jeg blir vitne til et sjalusiopptrinn, innføres i litt lingvistikk, og unngår med nød og neppe å bli drept

Trettende forelesning
Jeg oppsøker min elskedes kontor, kommer meg forbi hennes voktere, og sammen går vi ut til lunsj

Fjortende forelesning
Jeg lykkes i mine planer overfor min elskede, men må finne meg i tilstedeværelsen av en tvillingbror

Femtende forelesning
Jeg møter min rival, har en mystisk opplevelse, og rystes kraftig av et jordskjelv

Sekstende forelesning
Jeg observerer to kongelige, den ene høyreist, den andre nedstyrtet, og blir kjent med en amerikansk vaktmester

Syttende forelesning
Jeg tvinges inn i et valg, men klarer å snike meg unna på en beundringsverdig måte

Attende forelesning
Jeg besøker et privathjem, ser hvordan tyngdekraften kan oppheves, og avslutter kvelden med litt menneskesmugling

Nittende forelesning
Jeg svarer på noen pinlige spørsmål, men foretar også selv en pinlig etikkeksaminasjon

Tjuende forelesning
Jeg får et sted å bo, og dresses opp, men opplever et skremmende mareritt

Tjueførste forelesning
Jeg deltar i et storslagent bryllup, med gjenferd, fredsdue og skyting

Tjueandre forelesning
Jeg deltar i en bryllupsmiddag, blir kjent med en statsminister, og opplever en kongelig bryllupsnatt

Tjuetredje forelesning
Jeg får svært overraskende nyheter, som gjør at jeg legger ut på en kjøretur nordover

Tjuefjerde forelesning
Jeg kommer endelig fram til det aller høyeste hold, som viser seg å være det aller laveste hold

Tjuefemte forelesning
Jeg legger ut på en undersjøisk reise, overlever en tsunami, men deltar i et kjernefysisk angrep

Tjuesjette forelesning
Jeg blir fanget av den store virvelen, og havner på havsens bunn

Tjuesjuende forelesning
Som egentlig er en epilog som forteller om en ny reise etter at den egentlige reisen er over


Utgitt i april 2010