Nytelse

ISBN: 978-82-7935-287-7

I denne boken drøfter forfatteren nytelsens vilkår i dagens samfunn ut fra det han hevder er en moralsk panikk som ubegrunnet stempler nytelse som grådig, egoistisk og overfladisk. Riktig forstått utgjør nytelse en sentral ingrediens i livet, og samtidig rommer begrepet en kritikk av fråtsing og økt konsum.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Frode Nyeng

Ifølge hedonismen er nytelse alt som gjør livet godt, og smerte alt som gjør livet vondt. Hvordan skal vi forstå en slik tilsynelatende enkel filosofi, og er det sant at vår tid preges av overdreven nytelse? Kan vi ikke si at den i like stor grad preges av en nymoralisme som fordømmer nytelsen? I denne boken drøfter forfatteren nytelsens vilkår i dagens samfunn ut fra det han hevder er en moralsk panikk som ubegrunnet stempler nytelse som grådig, egoistisk og overfladisk. Riktig forstått utgjør nytelse en sentral ingrediens i livet, og samtidig rommer begrepet en kritikk av fråtsing og økt konsum. Forfatteren forsvarer et syn på nytelse som en livstolkning der optimisme, oppmerksomt nærvær og toleranse står sentralt.

Temaer som tas opp, er forholdet mellom nytelse og moral, nytelse og dannelse, og nytelse og frihet. Boken inneholder også en systematisk fremstilling av en rekke filosofers syn på nytelse, nytelse i moderne lykkeforskning og nytelsens bakside i form av kjedsomhet og avhengighet.

Boken egner seg for alle som ønsker et mer bevisst forhold til sin egen nytelse, og for dem som ønsker innsikt i nytelsens filosofi. Dette er den første boken på norsk som gir en systematisk fremstilling av hedonismen – av nytelsens rolle i det gode liv.


Frode Nyeng (f. 1970) er dosent i filosofi og økonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole (HiST). Han har utgitt en rekke bøker, bl.a. \"Etiske teorier\" (1999), \"Det autentiske menneske\" (2000), \"Etikk og økonomi\" (2002), \"Eksistensens filosofi\" (2003), \"Vitenskapsteori for økonomer\" (2004), \"Forbruk\" (2004, som medforfatter), \"Kan organisasjoner føle?\" (2005, red. sammen med Grete Wennes), \"Følelser\" (2006), \"A not very american perspective on Corporate Social Responsibility (2007) og \"Nytelse\" (2010).


Innledning
ER NYTELSE EGOISTISK?
Anhedoni - å ikke kunne nyte
Nytelsens imageproblem
Nytelse gir fellesskap (og god alenehet)
Nytelsens verdilinjer
Kun et spørsmål om smak?
Så - er nytelse egoistisk?

Kapittel 1
NYTELSENS VESEN OG DEN MORALSKE PANIKKEN
"Whatever makes you happy ..." - om nytelsens svinaktighet
Vann på mølla - en løssluppen underverden
Fest eller fornuft - den smale rasjonalitetens grep om nytelsen
Klokskap er ikke gravalvor
Det naturlige er kulturelt
Begjær og nytelse - to ulike systemer
Velstandssamfunnets gledeløshet
Risikotenkning
Den moralske panikkens feilprioriteringer
Forskyvninger i det moralske landskap - om sex mat og helsevesen
En viktig påminnelse

Kapittel 2
NYTELSE OG HEDONISME - ET FORSØK PÅ KLARGJØRING
Hva er nytelse?
Hva er hedonisme?
Tre kvalifikasjoner av hedonismen
Avslutning - om hedonismens dennesidighet

Kapittel 3
NYTELSENS TANKEGODS - NOEN FILOSOFISKE TRÅDER
Demokrit (ca. 460-380/370 fvt.)
Aristippos (ca. 435-356 fvt.)
Platon (ca. 428/427-348/347 fvt.)
Aristoteles (384-322 fvt.)
Epikur (341-270 fvt.)
Seneca (ca. 4 fvt.- 65 evt.)
Thomas Hobbes (1588-1679)
Jeremy Bentham (1748-1832)
John Stuart Mill (1806-1873)
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Arne Næss (1912-2009)
Tråder inn i vår tid

Kapittel 4
NYTELSE, DANNELSE OG HØYERE IDEALER
Hvordan tenke dannelse?
Grenseløs nytelse?
Autentiske ting
Misforstått måtehold
Idealer - myte eller sannhet?
Idealenes ufornuft - å ønske det motsatte av virkeligheten
Skitne, syndige meg
Nytelse i lys av livets korthet
Fra pornografiens verden - begjær og objektivert nytelse
Utdanningsmål i et hedonistisk perspektiv
Dannelse til nytelse - om forhøyet oppmerksomhet

Kapittel 5
NYTELSE I MODERNE LYKKEFORSKNING
Hvor lykkelig blir du av å nyte?
Subjektiv tilfredshet
Lykke er mer enn tilfredshet - om nytelse, dyd og modenhet
Likevekt og indre spenning
Men er lykke i det hele tatt en følelse?
Sildrer lykken ovenfra og ned?
Teorien om lykkens personlige "set point"
Forskningens kulturelle nærsynthet
Selvrapportert lykke - feil og løgn satt i system?
Når skal ting vurderes? - om lykkens forvirrende nåtid
Hvordan vil det føles?
Livet er ikke et annet sted
Livet er heller ikke en konkurranse
Smerte - en egen dimensjon

Kapittel 6
NYTELSENS BAKSIDE - OM KJEDSOMHET, FRUSTRASJON OG AVHENGIGHET
Den hedonistiske spiral
Kjedsomhetsfellen
Tilfredshet eller tilvenning?
Bare 25 % mer
Ting skal bli bedre
Frustrasjon - en smertefull del av gleden
Opphisselsens egen verdi
Avhengighet og misbruk

Kapittel 7
NYTELSE, MORAL OG FRIHET
Ingen nytelse uten moral
Moralsk vurdering
Hvilken frihet er sentral for hedonismen?
På egen risiko - frihet i livsvalg
Innvendinger mot andres nytelse
Andre motiver?
Mest mulig nytelse?
Hedonismeparadokset - når du sikter på nytelsen, bommer du
Nytelsens tolkningsmangfold
Vår oppfatning av absurd
Skyldfri

Avslutning
I ET LAND AV MELK OG HONNING
Konsum eller nytelse
Om livsbredden
Historier

LITTERATUR


Utgitt i april 2010