Still et spørsmål

Om nytte og unytte

Vi opplever mer og mer at økonomien styrer kulturen. Den økonomiske nyttetenkningen legger en klam hånd over stadig flere livsområder: kunst, utdanning, forskning, barn, idrett og natur. Humanister og kunstnere som forholder seg kritisk til dette anklages gjerne for å snakke på automatgir bl.a. om ”kunnskapens egenverdi”, ”kunstens egenverdi” og ”den skrekkelige samfunnsnytten”.
thumb_949d8aaf4430251f9fcf1809e5490d39