Still et spørsmål

Annonsen - en bok om reklamefaget og verdens mest benyttede reklameform

Denne boken handler om verdens mest benyttede reklameform. Men samtidig handler den også om det finansielle grunnlaget for en stadig levende flora av lesemedier som aviser, magasiner, ukeblader og fagtidsskrifter.
full_61841f6cce4bf981fa3ff5cd87027d94989