Arkitekturleksikon

ISBN: 978-82-7935-241-9

Boken er det første arkitekturleksikonet som er utgitt i Norden, og gjør arkitektur tilgjengelig for et bredt publikum. Den vil også være av interesse for arkitekter og for studenter innen arkitektur, estetiske og tekniske fag.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 495
Rabatt
Forfatter: Arne Gunnarsjaa

Arkitekturleksikonet inneholder begreper fra byggteknikk, håndverk, kunst- og arkitekturhistorie, perioder, stiler, materialer, plan- og bygningsjus, og presenterer biografiske opplysninger om norske og utenlandske arkitekter og deres byggverk. Leksikonet består av 7000 artikler og mer enn 600 illustrasjoner.

Boken er det første arkitekturleksikonet som er utgitt i Norden, og gjør arkitektur tilgjengelig for et bredt publikum. Samtidig vil leksikonet være av særlig interesse for arkitekter og for studenter innen arkitektur, estetiske og tekniske fag.


"Imponerende!" Chr. Norberg-Schulz i Byggekunst
"Banebrytende oppslagsverk" Tore Brantenberg i Arkitektnytt
"Spennende og lærerikt" Thomas Thiis-Evensen i Aftenposten


Arne Gunnarsjaa (f. 1939) er sivilarkitekt MNAL og tidligere domkirkearkitekt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, også kalt Nidarosdomen bygghytte. Han har lang og bred erfaring fra egen arkitektpraksis og som fagskribent. Gunnarsjaa har vært formann for Norges Kunstnerråd og sekretær i Statens byggeskikkutvalg. Han har utgitt \"Arkitekturleksikon\" (1999, ny utgave 2007), \"Arkitekturhistorie\" (2001), \"Arkitekturguide for Norge\" (2002) og \"Norges arkitekturhistorie\" (2006) på Abstrakt forlag.


En gjennomillustrert alfabetisk ordnet framstilling av begreper fra byggteknikk, håndverk, kunst- og arkitekturhistorie, perioder, stiler, materialer, plan- og bygningsjus, og biografiske opplysninger om norske og utenlandske arkitekter og deres byggverk.


2. utgave - utgitt i august 2007