Still et spørsmål

Arkitekturleksikon

Boken er det første arkitekturleksikonet som er utgitt i Norden, og gjør arkitektur tilgjengelig for et bredt publikum. Den vil også være av interesse for arkitekter og for studenter innen arkitektur, estetiske og tekniske fag.
thumb_33da71b727aa291e5a79061e5358dab2