Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst

ISBN: 978-82-7935-046-0

Boken fyller et stort behov for en lett tilgjengelig og samtidig fordypende innføring i formidlingspraksis, kunstanalyse og kunsthistorie for lærere og kunstformidlere.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Gunnar Danbolt

"Blikk for bilder.Om tolkning og formidling av billedkunst" av Gunnar Danbolt fyller et stort behov for en lett tilgjengelig og samtidig fordypende innføring i formidlingspraksis, kunstanalyse og kunsthistorie for lærere og kunstformidlere. Boka er egnet både som en innføringsbok for kunstinteresserte og for studenter innenfor formidlingspraksis, kunstanalyse og kunsthistorie.

Boka består av fem kapitler. I første kapittel - "Fra kunstformidling til begrepet kunst" - drøfter Danbolt hva det vil si å se noe som kunst. I "En liten billedgrammatikk" tar han for seg hvilket formmessig vokabular en billedkunstner kan ha til disposisjon, og hvordan vi som betraktere kan fortolke dette. "Maleriets teknikker" presenterer de mest kjente materielle teknikkene i billedkunsten. I "De grunnleggende kunstteoriene" drøfter Danbolt de historiske endringene i forståelsen av forholdet mellom kunstner, kunstverk, betrakter og virkelighet og hva dette betyr for kunstens utvikling. Avslutningskapitlet "Kunstformidling til barn" belyser kort hvordan barns tilnærming til kunst skiller seg fra de voksnes, og hvilken betydning dette får for formidlerens rolle.

Boka er rikt illustrert med bilder som poengterer og utdyper teksten. I tillegg inneholder den en oversikt over gallerier og kunstnersentra i Norge.

Boken er utgitt i samarbeid med Norsk Kulturråd.


Gunnar Danbolt er professor i kunsthistorie ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen. 


Om å tegne barter på Mona Lisa - Forord av Jon Bing

Forord av Gunnar Danbolt

Innledning

Fra kunstformidling til begrepet kunst
- Kunstformidling i utvidet og snever forstand
- Hva er kunst?
- Den nye kunstnerrollen
- Om å se noe som kunst
- Fire grunnleggende teorier om kunst

En liten billedgrammatikk 
- Synsvinkel
- Belysning
- Modellering
- Tekstur/overflate
- Rom
- Flatekjennetegn
- Bevegelse
- Balanse
- Fargebruk
- Komposisjon

Maleriets teknikker 
- Akryl
- Akvarell
- Fresco
- Gouache
- Mixed media
- Nye teknikker
- Olje
- Pastell
- Tegning
- Tempera
- Tusj
Grafiske teknikker
- Høytrykk
- Dyptrykk
- Flattrykk

De grunnleggende kunstteoriene
- Første teori - imitasjonsteorien
- Om imitasjonsteoriene før 1750
- Imitasjonsteoriene etter 1750
- Annen teori - uttrykksteorien
- Ekspresjonismen
- Surrealismen
- Tredje teori - formalismen eller modernismen
- Fjerde teori - opplevelses- og resepsjonsteorien
- Kunstformidling i funksjon

Kunstformidling til barn

Litteraturliste

Billedliste

Undervisningshjelp og museer

Register


Hva er det som gjør et kunstverk til kunst? Finnes det regler for hvordan et kunstverk er bygget opp? På hvilken måte har forholdet mellom kunstner, kunstverk, betrakter og virkelighet endret seg fram til i dag? Hvilke konsekvenser har disse endringene f