Still et spørsmål

Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst

Boken fyller et stort behov for en lett tilgjengelig og samtidig fordypende innføring i formidlingspraksis, kunstanalyse og kunsthistorie for lærere og kunstformidlere.
thumb_219a4a20077eee5179ce530618a2db07