Still et spørsmål

DDR

"DDR – Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie" undersøker det store og interessante området som befinner seg mellom disse ytterpunktene. Boken inneholder bidrag fra en rekke norske og tyske forfattere med ekspertise på ulike sider ved DDR.
thumb_d4992519e80770cf0b47dc28d0817d9b