Fellesskapets arkitektur – opprør!

ISBN: 978-82-7935-402-4

Fellesskapets arkitektur består av tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter som søker å bidra til et nyttoffentlig ordskifte om en filosofisk-antropologisk fundert stedstilhørighet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: (red.) Gro Lauvland

Byer og steder verden over blir stadig mer like. Bare ved å forstå betydningen av stedets ikke-målbare kvaliteter, kan vi ta vare på historiens arkitektur og finne frem til en ny arkitektur som tilhører fellesskapet. Den norske arkitekten og stedstenkeren Christian Norberg-Schulz (1926–2000) sto i fremste rekke når det gjaldt å tydeliggjøre hvor viktig det er å se bygninger som del av en lokal stedshelhet, og ikke som en samling enkeltobjekter.

Ni tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter søker å bidra til et nytt offentlig ordskifte om en filosofisk-antropologisk fundert stedstilhørighet. Videre å bidra til å bygge ned noen av de skillene som finnes mellom arkitekturfaglig praksis og teori innenfor dagens utdanningssystem, og skillet mellom arkitekturfaglig praksis og kulturminnevern. 

Gro Lauvland (ph.d.) er arkitekt i Oslo, faglitterær forfatter og førsteamanuensis i arkitektur ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Om bidragsyterne

Dag T. Andersson, professor emeritus i filosofi ved UiT Norges arktiske universitet

Cihan Baysal, statsviter, uavhengig forsker og boligaktivist, Istanbul, Tyrkia

Geir Brendeland, arkitekt i firmaet Brendeland & Kristoffersen arkitekter i Trondheim og professor i arkitektur ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Alfredo Brillembourg, arkitekt i firmaet Urban-Think Tank (U-TT) i Caracas, Venezuela og tidligere professor i arkitektur ved Eidgeössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich, Sveits

Raf de Saeger, professor i arkitektur ved Universitetet i Leuven, Belgia

Anniken Greve, filosof og professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Arne Gunnarsjaa, arkitekt, faglitterær forfatter og tidligere domkirkearkitekt med ansvar for restaureringen av Nidaros domkirke

Ulf Grønvold, arkitekt, arkitekturhistoriker og faglitterær forfatter samt tidligere direktør ved Norsk arkitekturmuseum

Hubert Klumpner, arkitekt i firmaet Urban-Think Tank U-TT) i Caracas, Venezuela og professor i arkitektur ved Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich, Sveits

Gro Lauvland, ph.d., arkitekt i Oslo og master i urbanisme. Faglitterær forfatter og førsteamanuensis i arkitektur ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Daniel Rosbottom, arkitekt i firmaet DRDH Architects i London, Storbritannia og professor i arkitektur ved Delft University of Technology, Nederland

 


Innhold

 

Innledning ........................................................................................................................................................9

av Ulf Grønvold

 

Vennskap og undringens vei

Christian Norberg-Schulz – den skrivende hustegner ..........................................................................................13

av Arne Gunnarsjaa

 

Stadier på livsveien mellom Norge og Flandern ................................................................................................101

av Raf de Saeger

 

Tilstedeværelse

Budskapet fra tjernet .....................................................................................................................................117

av Dag T. Andersson

 

Menneskets «her» .........................................................................................................................................133

av Anniken Greve

 

Poesi og praksis

Lys, sted og arkitektur ...................................................................................................................................147

av Gro Lauvland

 

Den nyliberale urbane transformasjonen av Istanbul og islamiseringottomanisering av urbant rom .....................169

av Cihan Uzunçarşılı Baysal

 

Iverksettelse

Vei 228 i Longyearbyen – om Norberg-Schulz´ betydning for et rekkehus på Svalbard .......................................191

av Geir Brendeland

 

Å finne sted .................................................................................................................................................199

av Daniel Rosbottom

 

Rett ut av Caracas: opprinnelsen til Urban-Think Tank .....................................................................................221

av Alfredo Brillembourg og Hubert Klumpner

 

Bidragsytere 235


I salg fra 29. august 2020.