Still et spørsmål

Fellesskapets arkitektur – opprør!

Fellesskapets arkitektur består av tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter som søker å bidra til et nyttoffentlig ordskifte om en filosofisk-antropologisk fundert stedstilhørighet.
Fellesskapets arkitektur til internet