Formsans og design

ISBN: 978-82-7935-239-6

Denne boken representerer et forsøk på å sette lys på og forklare sammenhenger mellom vårt til dels lidenskapelige forhold til design og vårt opprinnelige behov for formsans. Hvorfor er vi alle utstyrt med en sans for former, og hvordan forholder design seg til det? Hvorfor er det overhodet behov for estetisk formgiving og funksjonell design?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 485
Rabatt
Forfatter: Bjørn Rybakken

Hvorfor er vi alle utstyrt med en sans for former, og hvordan forholder design seg til det? Hvorfor er det overhodet behov for estetisk formgiving og funksjonell design?

Denne boken representerer et forsøk på å sette lys på og forklare sammenhenger mellom vårt til dels lidenskapelige forhold til design og vårt opprinnelige behov for formsans.

Kan mennesket vurdere design bare som design, eller oversettes våre visuelle erfaringer til noe som vi er mye flinkere til å evaluere, til noe som er naturskapt?

Kan fobier påvirke vårt formsyn, og er det bare andre pattedyr vi kan lese kroppsspråket til? Kan dette påvirke måten vi designer biler på, eller biltypen vi velger?

Hovedkapitlene i boken omhandler hvilke indre og ytre faktorer som påvirker form og design. Vurderer for eksempel kvinner og menn design på samme måte? I hvilken grad farges en design av naturkreftene?

Er enkelte typer design mer orientert mot intellektet enn andre, og finnes det en fobi for det som er stygt? Hvorfor blir én design stigmatisert, mens en annen blir et tidløst kultobjekt?

Boken forsøker å stimulere en tenkning om estetikk og design som man kan få nytte av, enten man er designer eller en helt vanlig (designinteressert) forbruker.


Bjørn Rybakken er designer og kreativ leder i Tangram Design. Der arbeider han primært med produkters og bedrifters navn og sansbare fremferd, det som også kalles visuell identitet. Han har utgitt bøkene \"Visuell identitet\" (2004) og \"Formsans og design\" (2008) på Abstrakt forlag.


FORORD

OM FORM OG FORMSANS

INDRE FAKTORER SOM PÅVIRKER FORM
Genene
- Formomformeren
Formidealet
Etnisitet
Sosiologi
Lynne
Kjønn
Fobier

DESIGNEREN

YTRE FAKTORER SOM PÅVIRKER FORM
Identitet
Materialer
Miljø
Funksjon
Naturkrefter
Inspirasjon
Komponenter

EPILOG

BAKOM BOKA-BOKA

STIKKORDREGISTER


Utgitt i juni 2008