Inn i arkitekturen: en handlingsbasert innføring i byggekunst

ISBN: 978-82-7935-380-5

Inn i arkitekturen forteller om historiens epokegjørende bygninger og presenterer en aktivitets- og opplevelsesbasert utforskning av byggekunst.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Alf Howlid

Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? Sterke krefter er virksomme i alle bygninger. Usynlige «giganter» holder alt på plass, hvor man enn ferdes virker trykk og strekk i et komplisert samspill av krefter.
Inn i arkitekturen forteller om historiens epokegjørende bygninger og presenterer en aktivitets- og opplevelsesbasert utforskning av byggekunst.

 


Alf Howlid er sivilarkitekt og seniorrådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA). Han har mange års erfaring som lærer i skolen og i lærerutdanningen og har siden 1990-tallet deltatt i læreplanutvikling for temaet arkitektur i skolefaget Kunst, design og arkitektur.

For mer informasjon om boka se: https://doga.no/inn-i-arkiteturen


Forord   7

Fenomen og erfaring – innledning   9

Fortelling og verksted   11

Et modningsanliggende    17

Tegning    19

Bokens oppbygging    23

 

Kapittel 1

Pyramiden – en evig form   25

Kapittel 2

Søylen i tempelet – steinen som bærer   41

Kapittel 3

Buen og hvelvet – erobring av rommet   57

Kapittel 4

Den gotiske katedralen – steinen som svever   73

Kapittel 5

Kuppelen i Firenze – en fantastisk krystall   89

Kapittel 6

Jernets tidsalder – Eiffels tårn   103

Kapittel 7

Moderne arkitektur – armert betong    119

Kapittel 8

Arkitektur og natur – bærekraftig byggekunst   135

 

Arkitekturverkstedet – organisering og utstyr   152

Byggeutstyret i arkitekturverkstedet   153

Litteratur   157

Bildekrediteringer   159


I salg fra 21. november 2017