Klipperen - Den tredje fortelleren

ISBN: 978-82-7935-307-2

"Klipperen – Den tredje fortelleren" tar for seg redigerings- og klippefasen i reportasje-, dokumentar- og fiksjons-/dramafilm. Jan Toreg er manusforfatter, regissør, redigerer og klipper.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: Jan Toreg

"Klipperen – Den tredje fortelleren" tar for seg redigerings- og klippefasen i reportasje-, dokumentar- og fiksjons-/dramafilm.

Boka gir en praktisk innføring i ulike teknikker, metoder og konvensjoner: fra den enkleste Mickey Mousing til avansert dialogklipping. Her kan du fordype deg i temaer som vektlagte, lette og skjulte klipp; sprang, broer og overganger; tempo, takt og rytme; falske klipp, frasering og eyescan.

Klipperen – den tredje fortelleren – må også beherske de fortellertekniske virkemidlene. Boka tar for seg episk fortelling, klassisk filmdramaturgi og manuskonstruksjon. Den lærer deg å beskrive det ubeskrivelige, ha et bevisst forhold til fortellerstandpunktet, visualisere og utvikle karakterene filmatisk og dramaturgisk (tekst/undertekst). Kort sagt: å tenke filmatisk – fra konstruksjon og helhet til det enkelte klipp.

Boka henvender seg primært til studenter på medie- og filmutdanningene ved universiteter og høyskoler, men vil også med stort utbytte kunne brukes av lærere som arbeider med slik undervisning i videregående skole og ved folkehøyskolene – samt folk som vurderer/analyserer film og tv i ulike sammenhenger.


Jan Toreg er manusforfatter, regissør, redigerer og klipper. Han har arbeidet profesjonelt med film og tv innen ulike sjangere som kortfilm, dokumentar, oppdrag/reklame og fiksjon/drama siden 1968. Toreg (også kjent som Dr. T) var fra 1978 og fram til begynnelsen av 2000-tallet gjestelærer/gjesteforeleser ved Høgskulen i Volda (dramaturgi/redigering/klipp).


INNLEDNING
Hva er et klipp?
Dokumentaristen
Fiksjon/drama + dokumentar = sant!
En liten bruksanvisning
Noen praktiske opplysninger


O R G A N I S E R I N G
O G
D R A M A T U R G I

Kapittel 1
OPPTAKSMANUS - DOKUMENTAR
Manipulasjon ... og litt om etikk
Forbruk - roten til alt ondt!
Men man kan jo ikke beskrive noe som ikke har skjedd!
Hvordan beskrive det ubeskrivelige?
- Skriv ned historien
- Fortellerstandpunkt
- Temamomentene
- Karakterene
- Undertekst og klangbunn
- Sprang, broer og overganger
- Dramaturgi

Kapittel 2
ORGANISERING AV STOFF - DOKUMENTAR
Innlasting, organisering og utskrift
Manuslogg
Intervjuer/dialog

Kapittel 3
KLIPPEMANUS - DOKUMENTAR
Veggen
1. versjon

Kapittel 4
DRAMATURGI
Den episke historien
Den aristoteliske modellen - slik den anvendes i dag
- Orkestrering - karakterene og deres utvikling
En tredje modell
Å legge et premiss
Andre uttrykk
Men ingenting hjelper hvis du ikke er filmatisk!
- Klangbunn
- Tenk visuelt
- Tekst/undertekst
Fortellerstandpunkt
Fortellerelementer

Kapittel 5
ORGANISERING - DRAMA
Dramaklipperen
- Samarbeid regissør/klipper
Last og organiser
Gjennomsyn og manuslogg
Fortellerstandpunktet
Grafiske modeller


K L I P P E P R O S E S S E N

Kapittel 6
KORTKLIPT HISTORIKK
Filmen kommer
Pionertid i USA
... de russiske pionerene
... den nye franske bølgen

Kapittel 7
TAKT OG RYTME
Hva er et klipp?
Hva gjør et klipp?
Hvor mye veier et klipp? - Fra Mickey Mousing til synkope
Klipping som selvstendig rytme - metrisk klipp og metrisk illusjon
Eyescan
- Å lese et bilde
- Bevegelsesklippet

Kapittel 8
TEKST
Meningsbærende ledd
- ... ute i det virkelige liv
- Å bære mening i klipperommet
- Å bære mening kan også brukes kreativt!
Intervjuer og kommentar
- Den dyre tunnelen - et eksempel
Frasering
Karakterbygging gjennom manipulasjon
- Filosofen og Frosken
- Å stenge ute
Dialog
- Kort historie
- Litt omkring dialogklipping
- Dialogklippingens forutsetninger
- Konvensjon og emosjon
Dialogklipping i praksis
- Emosjon og timing
- Latter
- Full kontroll
- Relasjoner
- Lyttebildet
- Blikket
- Spielberg, Kahn og "Schindlers liste"
- Redford, Rolf og "The Horse Whisperer"
- Jeg fant, jeg fant!
- Mulighetenes marked
- Mulighetenes ansvar

Kapittel 9
BLANDA DROPS
De magiske øyeblikk før og etter momentum
Det negative billedfelt
Sprang, broer og overganger
Tempoforskyvning og taktskifte
Falske klipp - kamerabevegelser og tempoforandringer
Toninger
Klippebordskonstruksjoner
Testpanel
Aksen - en passende innledning til The End
The End


A P P E N D I K S
Vær varsom-plakaten
En hustavle
Klipperoms-manifest
Ordforklaringer


Utgitt i august 2011