Kunst og håndverk

ISBN: 978-82-7935-002-6

En visualisert innføring i det nye kunst- og håndverksfaget i grunnskolen og i lærerutdanningen. Boken gir en gjennomillustrert innføring i kunst- og håndverksfaget, med en utdypning om skapende prosesser og form. To- og tredimensjonal form behandles utførlig, og de fleste kunstnere som omtales i læreplanen presenteres.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Tollef Thorsnes, Tom Teigen

Denne boken gir en visualisert innføring i det nye kunst- og håndverksfaget i grunnskolen og i lærerutdanningen.

Kunst- og håndverksfaget handler primært om skapende arbeid med bilde, skulptur og bruksform. Gjennom egen aktivitet, som tegnere, malere, grafikere, billedhuggere og kunsthåndverkere, kan elever og studenter utvikle førstehåndskunnskap om ulike materialer og teknikker, om billedspråk og om kunst- og formkulturen.

Boken gir en gjennomillustrert innføring i kunst- og håndverksfaget, med en utdypning om skapende prosesser og form. To- og tredimensjonal form behandles utførlig, og de fleste kunstnere som omtales i læreplanen presenteres. En rekke fremstående samtidskunstnere presenterer seg selv: sine idéer, motiv, materialer, redskaper og arbeidsprosesser. Boken inneholder også et kunsthistorisk riss fra det gamle Egypt til vår egen tid.


Tom Teigen er tegner og maler med over 20 års erfaring som lærer i ulike skoleslag.

Tollef Thorsnes er høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold. Thorsnes arbeider med både to- og tredimensjonal form og har mer enn 10 års undervisningserfaring fra ulike skoleslag. 


Innledning

Innføring i kunst og håndverk – skapende prosesser og billedspråk 
Skapende prosesser 
Form

Todimensjonal form

Tegning 
Inger Johanne Nygren 
Per H. Hansen 
Gunnar Aune

Maleri 
Hanne Borchgrevink 
Ida Lorentzen

Grafikk 
Gunnar Haugland

Kunstnere i læreplanen 
Nikolai Astrup 
Harriet Backer 
Peder Balke 
Paul Cézanne 
Marc Chagall 
Thorbjørn Egner 
Paul Gaugin 
Theodor Kittelsen 
Christian Krohg 
Oda Krohg 
Leonardo da Vinci 
René Magritte 
Henri Matisse 
Michelangelo Buonarroti 
Claude Monet 
Edvard Munch 
Picasso og Braque 
Rembrandt 
Harald Solberg 
Adolph Tidemand 
Vincent van Gogh 
Erik Werenskiold

Tredimensjonal form

Skulptur 
Marit Lyckander 
Philipp Dommen 
Helge Røed 
Axel Tostrup

Bruksform

Folkekunst

Husflid 
Inger Martinsen 
Vidar Flåteteigen

Design og produktutvikling 
Peter Opsvik 
Eva Lie

Kunsthåndverk 
Hanne Heuch 
Konrad Mehus 
Johan-Fredrik Arntzen 
Samisk duodji

Kunsthistorisk riss 
Egyptisk kunst 
Minoisk og mykensk kunst 
Gresk kunst 
Romersk kunst 
Bysantinsk og tidlig kristen kunst 
Islamsk kunst 
Tidlig middelalder og romansk kunst 
Gotikken 
Renessansen 
Barokken 
Rokokko 
Romantikken og det nittende århundre 
Realismen 
Impresjonismen 
Det tyvende århundre


En visualisert innføring i det nye kunst- og håndverksfaget i grunnskolen og i lærerutdanningen