Still et spørsmål

Kunst og håndverk

En visualisert innføring i det nye kunst- og håndverksfaget i grunnskolen og i lærerutdanningen. Boken gir en gjennomillustrert innføring i kunst- og håndverksfaget, med en utdypning om skapende prosesser og form. To- og tredimensjonal form behandles utførlig, og de fleste kunstnere som omtales i læreplanen presenteres.
teigenomslag