Still et spørsmål

Mindretallets mangfold. Kvinner i norsk arkitekturhistorie

"Bygger kvinner annerledes enn menn?" er et spørsmål som alltid reises når arkitektur diskuteres i et kjønnsperspektiv. "Mindretallets mangfold" antyder at kvinner kan ha noe felles når det gjelder å tenke arkitektur.
findal-mindretallets-mang