Tresløyd og multimodal skapende praksis

ISBN: 978-82-7935-368-3

Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat.I boken blir vi presentert for kunstteori og tresløyd, kombinert med læreplanaktuelle oppgaveløsninger laget av studenter i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: Tollef Thorsnes

Kunst og håndverksfaget står overfor nye skolefaglige utfordringer. Form og uttrykk har endret seg og dagens digitale muligheter gjør at de fleste ganske enkelt kan skape multimodale uttrykk.
Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat. Samtidens relasjonelle og konseptuelle kunst blandes med klassisk kunsthåndverk og arkitektur, i det vi har valgt å kalle:
multimodal skapende praksis. I boken blir vi presentert for kunstteori og tresløyd, kombinert med læreplanaktuelle oppgaveløsninger laget av studenter i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Kunnskapsløftets fem grunnleggende ferdigheter vektlegges avslutningsvis og viser hvorfor tresløyd og multimodale skapende prosesser er gode læringsplattformer for både tverrfaglige, en-faglige kunstprosjekter og fagdidaktiske prosjekter.


Forfatteren Tollef Thorsnes arbeider som dosent i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har tidligere gitt ut boken Tresløydshistorie. Fra hendig til unyttig på Abstrakt forlag.Innhold
Forord 
Innledning 

FØRSTE DEL
Multimodal skapende praksis – teori og operasjonalisering av begrepet 
Kapittel 1
Tresløyd og grunnleggende kunstteorier 
Kapittel 2
Introduksjon av begrepet multimodal skapende praksis 
Kapittel 3
Tverrfaglig multimodal skapende praksis 
Kapittel 4
En-faglig kunstnerisk multimodal skapende praksis 
Kapittel 5
Multimodal skapende praksis som læreprosess 

ANDRE DEL
Eksempler 
Kapittel 6
Gruppeoppgaver ut fra kunsthåndverk og arkitektur 
Kapittel 7
Individuelle oppgaver med arkitektur og kunsthåndverk i tre 
Kapittel 8
Gruppeoppgaver ut fra gamle sløydlærebøker og kunsthåndverk 
Kapittel 9
Individuelle oppgaver ut fra gamle sløydlærebokmodeller 
Kapittel 10
Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter, tresløyd og multimodal skapende praksis 

Litteratur 

 


Utgitt april 2015