Still et spørsmål

Tresløyd og multimodal skapende praksis

Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat.I boken blir vi presentert for kunstteori og tresløyd, kombinert med læreplanaktuelle oppgaveløsninger laget av studenter i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
tresloyd-og-multimodal-skapende-praksis_omslag