Tresløydhistorie

ISBN: 978-82-7935-330-0

Hva kjennetenger tresløydens utvikling, hvilke dannelsesidealer ligger bak?, og på hvilke måter har dannelsesidealene utviklet seg i møte med nye skiftende skoleplaner?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 320
Rabatt
Forfatter: Tollef Thorsnes

Denne boken om tresløyd i skolen formidler en lite påaktet del av norsk skolehistorie. Tresløyd har i det stille gått fra å være et obligatorisk fag for alle gutter til kun å inngå som et emne i faget Kunst og håndverk. Hva kjennetenger tresløydens utvikling, hvilke dannelsesidealer ligger bak?, og på hvilke måter har dannelsesidealene utviklet seg i møte med nye skiftende skoleplaner? I boken undersøker forfatteren dette nærmere med et hovedfokus på trykte lærermidler gjennom mer enn 100 år.


Tollef Thorsnes


 


Utgitt i juni 2012