Typografi og skrift

ISBN: 978-82-7935-343-0

Boken slår et slag for typografien som et viktig og interessant kunnskapsområde, et fagfelt som i Norge trenger en rehabilitering, og som nå har fått en ny sjanse gjennom tilknytningen til andre fagområder på et høyere utdanningstrinn. Boken har et større kapittel om bokstav- og skriftutviklingens historie, tar opp spørsmål som leselighet og visuell struktur, og gir råd og vink om praktisk typografi.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 445
Rabatt
Forfatter: Øyvin Rannem

Typografi har tradisjonelt bare vært tilgjengelig for en mindre faggruppe. Faget har vært preget av regler og med få åpninger for faglig diskusjon og variasjon. De fleste typografiske fagbøker tar utgangspunkt i det tradisjonelle typografifaget og presenterer faget slik det hittil er praktisert: overveiende regeldrevet og rettet mot typografien som håndverksfag, uten å se sammenhengen med mer grunnleggende visuelle og estetiske prinsipper eller slektskapet med andre fagområder. Den medietekniske utviklingen har åpnet faggrensene og slått broer over til andre fagområder med en uendelighet av nye muligheter for formmessig utfoldelse. Typografien blir mer og mer et kompetanseområde innenfor fagområder som webdesign, grafisk design, arkitektur, forlagsredaksjon og journalistikk. Dette gjør det viktigere å stille spørsmål, utvide den faglige horisonten og lete etter grunnleggende prinsipper og årsakssammenhenger enn å terpe regler.

"Typografi og skrift" prøver å sette typografien inn i en slik ny sammenheng. Boken slår et slag for typografien som et viktig og interessant kunnskapsområde, et fagfelt som i Norge trenger en rehabilitering, og som nå har fått en ny sjanse gjennom tilknytningen til andre fagområder på et høyere utdanningstrinn. Boken har et større kapittel om bokstav- og skriftutviklingens historie, tar opp spørsmål som leselighet og visuell struktur, og gir råd og vink om praktisk typografi.


Øyvin Rannem er typograf og førstelektor ved Høgskolen i Buskerud der han underviser i typografi og skrift og grafisk produksjonsteknikk. Han har arbeidet både i forlag og i trykkeri. De siste årene har han vært prosjektleder i Grafisk Institutt og i webutviklingsfirmaet Manamind. Han har tidligere skrevet en lærebok i typografi for videregående skole.


Innledning
1 Alfabetet og skriveteknologien
2 Trykkskriftenes historie og utvikling
3 Skriftklassifisering og skriftanalyse
4 Skriftterminologi og typografiske mål
5 Lesing og leselighet
6 Hva er visuell informasjon?
7 Budskapets visuelle struktur
8 Komposisjon og flatebehandling
9 Typografi - et budskap om budskapet
10 Typografen og typografien
11 Tekstutforming og ombrekking
12 Skrive- og satsregler
Litteratur
Stikkordregister


Utgitt i august 2005