Visuell analyse

ISBN: 82-7935-010-1

Introduksjon til studiet av billedkunst og arkitektur. Forklarer hvordan man går frem ved analyse av et kunstverk eller en bygning.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 195
Rabatt
Forfatter: Erik Mørstad

Boken forklarer hvordan man går frem ved analyse av et kunstverk eller en bygning. De enkelte sidene ved analyseteknikk - beskrivelse, karakteristikk og tolkning - blir utdypet. Videre belyses forskjellen mellom formalanalyse, innholdsanalyse og kontekstanalyse. I et eget kapittel presenterer forfatteren de mest sentrale analytiske spørsmålene. Gjennomgåelsen er av prinsipiell og metodisk art. Hensikten er at leseren selv kan velge ut konkrete eksempler fra hele det kunsthistoriske feltet og frem til samtidskunsten som øvelsesoppgave.

Den komparative analysen, inklusive forskjellige disposisjonsmåter, blir forklart i et eget kapittel. De to siste kapitlene gir råd og veiledning om hvordan man samler inn materiale, disponerer og skriver en oppgave. En del praktiske skriveråd og formelle retningslinjer blir omtalt. Boken blir avsluttet med en omtale av faglitteraturens hovedkategorier. Noen viktige databaser for kunsthistorisk faglitteratur blir kort presentert.

Boken er en introduksjon til studiet av billedkunst og arkitektur. Det er lagt stor vekt på at den skal kunne gi svar på de fleste spørsmål som erfaringsmessig dukker opp i en kunst- og arkitekturanalyse. Boken vil være særlig godt egnet for studenter i kunsthistorie. Men også studenter i tilgrensende fag og lærere i forskjellige deler av skoleverket vil kunne ha stor nytte og glede av innholdet.


Erik Mørstad er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.


Analyseteknikk 
Analyse av kunst og arkitektur 
Den komparative metode 
Den skriftlige oppgaven 
Kontrollspørsmål og vurderingskriterier 
Faglitteratur 
Ordliste for arkitektur og billedkunst 
Bibliografi


Introduksjon til studiet av billedkunst og arkitektur. Forklarer hvordan man går frem ved analyse av et kunstverk eller en bygning.