Still et spørsmål

Visuell identitet

Denne boken gir en nyttig innføring i visuell identitet både for de som arbeider med fagområdet som oppdragsgiver eller formgiver, og for de som er interessert av andre grunner. Denne boken anbefaler å ta i bruk sju identitetsprinsipper som verktøy når man skal konstruere en visuell identitet.
rybakken-visuel-1