5. utgave av Introduksjon til IBM SPSS Statistics
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Erfaring, evidens og faglig skjønn

Profesjonsutøvere står daglig i situasjoner der de må ta vanskelige avgjørelser,
basert på faglig skjønn. Det å bruke faglig skjønn vil si å ta handlingsvalg i
situasjoner der det ikke er opplagt hva man bør gjøre. Valgene må begrunnes
ut fra et sikrest mulig kunnskapsgrunnlag – og hvordan gjør man det?

Einar Øverbye

I salg fra 24. januar 2023

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

5. utgave av Introduksjon til IBM SPSS Statistics
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

5. utgave av Introduksjon til IBM SPSS Statistics

Denne boken er beregnet på «dummies», de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller trenger en oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet og stegvis gjøre mer avanserte analyser.

Asbjørn Johannessen og Per Arne Tufte

I salg fra 5. august 2022

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

2. utgave Historien om norsk idrett
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

2. utgave av Historien om norsk idrett

Historien om norsk idrett gir et utsyn over norsk idrettshistorie – en historie over tusen år, med hovedvekt på de siste århundrene. Den gir også et innblikk i spenningene i norsk idrett mellom topp og bredde, spesialisering
og allsidighet, penger og frivillighet, sunnhet og ekstreme prestasjoner.

Matti Goksøyr

I salg fra 5. august 2022

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern - copy
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Etikk og menneskerettigheter
i psykisk helsevern

Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern tar utgangspunkt i omfattende empiri i form av fortellinger fra brukere av psykiske helsetjenester. Dette unike empiriske materialet gir nærhet til å stille utfordrende spørsmål om både kunnskapsgrunnlag, etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern.

Ragnfrid Kogstad

I salg fra 20. september 2021

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

6. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode - copy
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

6. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer; kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon. Les om ytterligere revisjoner under beskrivelsen av boken.

Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og Line Christoffersen

I salg fra 22. juli 2021

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

Christian Gierløff – en stor norsk folkeopplyser - copy
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Christian Gierløff – en stor norsk folkeopplyser

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun. Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

Asbjørn Johannessen

I salg fra 22. juli 2021

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

Fellesskapets arkitektur – opprør! - copy
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Fellesskapets arkitektur – opprør!

Byer og steder verden over blir stadig mer like. Bare ved å forstå betydningen
av stedets ikke-målbare kvaliteter, kan vi ta vare på historiens arkitektur og
finne frem til en ny arkitektur som tilhører fellesskapet. Boken består av ni tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter søker å bidra til et nytt
offentlig ordskifte om en filosofisk-antropologisk fundert stedstilhørighet.

Gro Lauvland (red.)

I salg fra 29. august 2020

Christian Norberg-Schulz som arkitekt og stedstenker

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag - copy
Image is not available

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, 4. utg.

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode. Brukes av studenter og forskere innenfor økonomiske og administrative fag, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.

Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen og Per Arne Tufte

I salg fra 8. august 2020

Inn i katastrofelandskapet. Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi - copy
Image is not available

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

Inn i katastrofelandskapet.
Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer. BET inviterer og utfordrer pasientene til å møte skremmende tanker og følelser med aksept i stedet for at man forsøker å dempe eller flykte fra sine indre opplevelser.

Jan Hammer, Didrik Heggdal og Kristoffer Ludvigsen (red.)

previous arrow
next arrow

Nyheter

Erfaring evidens og faglig skj├©nn_OMSLAG_til trykk-kopi

Profesjonsutøvere står daglig i situasjoner der de må ta vanskelige avgjørelser, basert på faglig skjønn.

Forfatter: Einar Øverbye
kr. 345
Forside_introduksjon til IBM SPSS statistics

Denne boken er beregnet på «dummies», de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller trenger en...

kr. 345
Historien om norsk idreett.forside

Historien om norsk idrett gir et utsyn over norsk idrettshistorie – en historie over tusen år, med hovedvekt på de siste århundrene.

Forfatter: Matti Goksøyr
kr. 397
Forsiden.Etikk og menneskerettigheter psykisk  helsevern_Omslag_til trykk-1_edited-1

Dette unike empiriske materialet gir nærhet til å stille utfordrende spørsmål om både kunnskapsgrunnlag, etikk og menneskerettigheter...

Forfatter: Ragnfrid Kogstad
kr. 327
Ny forside 6.utg_edited-1

I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer; kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer...

kr. 537
Gierløff_Forsiden

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.

kr. 387
Fellesskapets arkitektur til internet

Fellesskapets arkitektur består av tekster skrevet av arkitekter, filosofer og en statsviter som søker å bidra til et nyttoffentlig...

Forfatter: (red.) Gro Lauvland
kr. 395
forside_forskningsmetode for økonomiske- og administrative frag

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode.

kr. 497
Inn i katastrofelandskapet. Forsiden

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer.

kr. 337