Side 12 av 22
Resultat 133 - 144 av 260

Kommunikasjon i organisasjoner

Gir nødvendig bakgrunnskunnskap for praktisk kommunikativ ...

Forfatter: Carl Erik Grenness
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 385
Rabatt:

Konkurranseutsetting i kommunene

Konkurranseutsetting er et begrep som ofte blir drøftet med ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 398
Rabatt:

Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga

Med utgangspunkt i ei empirisk undersøking av refleksjon i ...

Forfatter: Kari Søndenå
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 279
Rabatt:

Krigens vitenskap - En innføring i militærteori

Krigens vitenskap analyserer moderne militærteori langs ...

Forfatter: (red.) Palle Ydstebø, Harald Høiback
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 445
Rabatt:

Krigerkultur i en fredsnasjon. Norsk militærprofesjon i endring

Soldatyrket dreier seg om å kunne ta andres liv, med risiko ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

Kunnskapens legitimering

"Kunnskapens legitimering" er en sosiologisk nærstudie av ...

Forfatter: Ove Skarpenes
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:

Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap

"Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap" ...

Forfatter: Ove Skarpenes
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 369
Rabatt:

Kunst og håndverk

En visualisert innføring i det nye kunst- og håndverksfaget ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:

Kunstledelse - om ledelse av og i kunstneriske virksomheter

Kunstledelse innebærer kunstnerisk og administrativ ledelse ...

Forfatter: Grete Wennes
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 315
Rabatt:

Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar

Denne boka drøftar empiriske og normative spørsmål knytt ...

Forfatter: Kåre Heggen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 297
Rabatt:

Kvalifisering til læraryrket

Denne boka legg fram ny empirisk forsking på lærarrolla og ...

Forfatter: Peder Haug
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 395
Rabatt:

Landet uten egenskaper – et essay om Østerrike

Et historisk blikk bak klisjeene viser at dette landet har ...

Forfatter: Pål Veiden
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 239
Rabatt: