Side 15 av 22
Resultat 169 - 180 av 260

Militære kvinner - Forsvarets akilleshæl?

Hvor lykkes ikke Forsvaret med å heve kvinneandelen? Boken ...

Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt:

Militærstrategi på norsk - en innføring

Dettte er en innføringsbok og er skrevet for alle med ...

Forfatter: (red.) Håkan Edström, Palle Ydstebø
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt:

Mindretallets mangfold. Kvinner i norsk arkitekturhistorie

"Bygger kvinner annerledes enn menn?" er et spørsmål som ...

Forfatter: Wenche Findal
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 395
Rabatt:

Moderne sosiologisk teori

Målet med denne boken er å gi en helhetlig, oppdatert og ...

Forfatter: Gunnar C. Aakvaag
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 425
Rabatt:

Moraldannende kretsløp

Denne boka handler om hva som skjer med de sivile ...

Forfatter: Håkon Lorentzen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 245
Rabatt:

Moralsosiologi

Mange av de ordensarrangementene som kjennetegnet ...

Forfatter: Øystein Nilsen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 235
Rabatt:

Mot et avnasjonalisert forsvar?

Forsvaret er inne i et epokeskifte. Internasjonalisering og ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

Motorikk, lek og læring

Boka gir en grundig innføring i og oversikt over hvordan ...

Forfatter: Anne Berg
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 265
Rabatt:

Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? ...

Forfatter: (red.) Bente Puntervold Bø
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Mønstre i velferdsstatens stemmer

Dette er en bok som fortolker tekster og samtaler om ...

Forfatter: Bjarne Øvrelid
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 245
Rabatt:

Når et spedbarn dør - Sorghåndtering i et sykehus

Når et spedbarn dør henvender seg særlig til helsepersonell ...

Forfatter: Dagrunn Grønbech
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 225
Rabatt:

Når livet slutter før det begynner

Boken vil være en god støtte for foreldre som har mistet ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt: