Side 16 av 22
Resultat 181 - 192 av 257

Det nære demokratiet

Boken sammenligner lokaldemokratiets virkemåte i store og ...

Forfatter: (red.) Jo Saglie
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 395
Rabatt:

Bioetikk i verdensreligionene

Bioetikk er en systematisk respons på ...

Forfatter: (red.) Knut A. Jacobsen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

Boken tar for seg barndommen som idé fra middelalderen til ...

Forfatter: Harald Thuen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 435
Rabatt:

Den norske pastorale opplysningen

Denne boken presenterer et bredt, tverrfaglig argument for ...

Forfatter: (red.) J. Peter Burgess
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Sametingsvalg. Velgere, partier, medier

Boka gir et overblikk over Sametingets valgordning, ...

Forfatter: (red.) Jo Saglie, Eva Josefsen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:

Følelser og fornuft

"Følelser og fornuft" er en bok for profesjonelle som ...

Forfatter: Tove Thagaard
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? ...

Forfatter: (red.) Bente Puntervold Bø
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Sosialt perspektiv på bolig

Denne boken bryter med den teknokratiske tradisjonen og er ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 328
Rabatt:

Inn i norskfaget - Om faget, debatten og didaktikken

Boken begrunner, beskriver og illustrerer fasene i en ...

Forfatter: Sveinung Nordstoga
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 265
Rabatt:

Læreres profesjonskunnskap

Kravet til profesjonalitet hos lærere uttrykkes stadig ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 265
Rabatt:

Moralsosiologi

Mange av de ordensarrangementene som kjennetegnet ...

Forfatter: Øystein Nilsen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 235
Rabatt:

Spillet om Irak

I denne boken analyseres bakgrunnen for Irak-konflikten, ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt: