Side 22 av 22
Resultat 253 - 260 av 260

Vitenskap i praksis

Vitenskap i praksis gir en innføring i samfunnsforskning, ...

Forfatter: Thorvald Gran
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt:

Vitenskapsteori for økonomer

Denne boken gir en innføring i et bredt spekter av ...

Forfatter: Frode Nyeng
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 395
Rabatt:

Vitnepsykologi 2.0

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi, ...

Forfatter: Svein Magnussen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 485
Rabatt:

Vitnepsykologi. Pålitelighet og troverdighet i dagligliv og rettssal

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av ...

Forfatter: Svein Magnussen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 425
Rabatt:

Zazakurdere i en ny tid

Denne boken tegner et bredt bilde av zazakurderne: av ...

Forfatter: Mehmed S. Kaya
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 279
Rabatt:

Økonomi på en annen måte. Makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme

Denne boken henvender seg til alle samfunnsengasjerte som ...

Forfatter: Rune Skarstein
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 385
Rabatt:

Økonomi, natur og kultur - Praktiske eksempler

Eksemplene viser at virkeligheten fortoner seg forskjellig ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 198
Rabatt:

Økonomi, natur og kultur – Ny økonomi på et filosofisk grunnlag

Kretsløpsøkonomi representerer et brudd med tradisjonell ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 329
Rabatt: