Side 7 av 22
Resultat 73 - 84 av 257

Barn mellom børs og katedral

Barn er konfliktstoff. Daglige røvere av tid og penger. En ...

Forfatter: (red.) Jens Qvortrup, Ola Stafseng
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 195
Rabatt:

Det tyske Europa

Eurokrisen river Europa i stykker. I påvente av en ...

Forfatter: Ulrich Beck
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 225
Rabatt:

Haptisk kommunikasjon

Dette er den første norske håndbok for døvblinde om haptisk ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 325
Rabatt:

Sårbar og sterk - Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Ved å bryte tausheten gjør den overgrepsutsatte seg sårbar. ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 295
Rabatt:

Visuell analyse

Introduksjon til studiet av billedkunst og arkitektur. ...

Forfatter: Erik Mørstad
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 195
Rabatt:

Barns verdi. En barndom som "evneveik" på 1950-tallet

Denne boka skiller seg fra en rekke fagbøker om barn med ...

Forfatter: Tora Korsvold
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 249
Rabatt:

Læring

Med utgangspunkt i at det finnes ulike former for læring og ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 275
Rabatt:

Moderne sosiologisk teori

Målet med denne boken er å gi en helhetlig, oppdatert og ...

Forfatter: Gunnar C. Aakvaag
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 425
Rabatt:

Visuell grammatikk

Vi eksponeres for enorme mengder med visuelle stimuli. Det ...

Forfatter: Christian Leborg
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 315
Rabatt:

Typografi og skrift

Boken slår et slag for typografien som et viktig og ...

Forfatter: Øyvin Rannem
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 445
Rabatt:

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV

God kunnskap om menneskerettighetene hos ansatte og ledere ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 245
Rabatt:

Mindretallets mangfold. Kvinner i norsk arkitekturhistorie

"Bygger kvinner annerledes enn menn?" er et spørsmål som ...

Forfatter: Wenche Findal
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 395
Rabatt:
Side 7 av 22