Drøm i våken tilstand

ISBN: 978-82-7935-345-4

Drøm i våken tilstand har en revolusjonerende fremstilling av hva psykose er. Den presenterer tekster fra sju psykoseerfarere som skriver seg igjennom sine personlige opplevelser med bipolar diagnose og psykose.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: (red.) Gunn Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim, Else Merete Thyness

De psykiatriske fagmiljøene forstår i stor utstrekning psykose som en arvelig defekt i hjernen. Hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes som syklige utslag som må behandles medikamentelt. Behandlingen skjer vanligvis uten særlig interesse for innholdet i det de psykoserammede selv formidler. Drøm i våken tilstand presenterer viktige tekster fra sju psykoseerfarere om sine unike og personlige opplevelser med bipolar diagnose og psykose. Ved å kartlegge og tolke sine psykoseopplevelser oppdaget de sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. Psykosene ble da ikke bare en virkelighetsflukt, men også egenmobilisering og forsøk på å finne kreative løsninger på store livskriser. Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Gjennom systematisk å ta i bruk og videreforedle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne en stor grad av tilfriskning og mestring. Det har lenge vært kjent at bipolar lidelse ofte rammer folk med evner for kunstnerisk utfoldelse og abstrakt tenking. Ved å betrakte lidelsen som sensitivitet og talent, ønsker bidragsyterne å utfordre det psykiske helsefeltet til å tenke mer kreativt og løsningsorientert i samhandling med de som erfarer psykose. Svein Haugsgjerd har skrevet forord og Merete Morken Andersen etterord.


Erfaringskonsulent Siv Helen Rydheim og prosjektleder Gunn Helen Kristiansen dannet et brukerstyrt skriveverksted for folk som selv hadde egne erfaringer med bipolardiagnose - disse danner grunnlaget for tekstene i boka. Else Merete Thyness er medredaktør, og har vært veileder gjennom hele skriveprosessen. Hun jobber til vanlig som redaktør i Norges ergoterapautforbund.