Klima, medier og politikk

ISBN: 978-82-7935-363-8

Boken tematiserer vår tids tenkning om energipolitikk. Hvordan fremstilles egentlig oljeeventyret i media? Gjennom kapitlene i boken beveger vi oss fra klimaskepsis til energipolitikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: (red.) Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Siri Gloppen, Lise Rakner

Global oppvarming er en utfordring til både politikere, journalister og engasjerte samfunnsborgere. Hvordan takler de Norges sentrale dilemma som «klimavennlig oljenasjon»? Forskerne har talt, men hvordan svarer beslutningstakere og andre på utfordringen? Ble Stortingsvalget 2013 et klimavalg? Hvordan tenker politikere, journalister og organisasjoner om sine oppgaver, og om opinionen? Hva bidrar til ulike samfunnsgruppers syn på klimaendringene? Hva gjør mediene for å knytte klimaforskningen nærmere folks hverdagserfaringer? Denne antologien tar for seg disse og andre brennende spørsmål, om internasjonale forhandlinger, om klimaflyktninger og om bistand. Den er et viktig bidrag til å forstå vår tids største globale utfordring.

Institusjonstilknytning for bidragsytere i antologien

Klima, medier og politikk

Elisabeth Eide: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Dag Elgesem: Institutt for informasjons og medievitenskap, Universitetet i Bergen

 

Siri Gloppen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Lise Rakner: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Marthe Hårvik Austgulen: Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO)

 

Sondre Båtstrand: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Katherine Duarte: Institutt for informasjons og medievitenskap. Universitetet i Bergen

 

Harald Hornmoen: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Marthe Høiby: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Jill Johannessen: Institutt for informasjons og medievitenskap. Universitetet i Bergen

 

Roy Krøvel: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Dina Kristin Midtflo: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Anja Naper: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Frode Nystuen: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Mikaela Solberg: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Endre Tvinnereim: Uni Research, Rokkansenteret, Bergen

 

Vegard Vibe: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Andreas Ytterstad: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus


Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Siri Gloppen og Lise Rakner er redaktører for boka som har en imponerende liste bidragsytere. Under følger Institusjonstilknytning for bidragsytere i antologien:

 

Elisabeth Eide: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Dag Elgesem: Institutt for informasjons og medievitenskap, Universitetet i Bergen

 

Siri Gloppen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Lise Rakner: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Marthe Hårvik Austgulen: Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO)

 

Sondre Båtstrand: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Katherine Duarte: Institutt for informasjons og medievitenskap. Universitetet i Bergen

 

Harald Hornmoen: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Marthe Høiby: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Jill Johannessen: Institutt for informasjons og medievitenskap. Universitetet i Bergen

 

Roy Krøvel: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Dina Kristin Midtflo: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Anja Naper: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Frode Nystuen: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Mikaela Solberg: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Endre Tvinnereim: Uni Research, Rokkansenteret, Bergen

 

Vegard Vibe: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen

 

Andreas Ytterstad: Institutt for journalistikk og mediefag. Høgskolen i Oslo og Akershus

 


Innhold

 

Forord

Kapittel 1 Norske paradokser

Mediene, politikken og opinionen

Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Siri Gloppen og Lise Rakner

 

Kapittel 2 Stortingsklima

Klima som valgkamptema og norske politikeres syn på klimautfordringene

Siri Gloppen, Lise Rakner, Vegard Vibe

 

Kapittel 3 Klimavalg i mediene

Journalistikken og det politiske spillet

Elisabeth Eide og Anja Naper

 

Kapittel 4 Journalistenes klimavalg

Mens vi venter på folket?

Marte Høiby og Andreas Ytterstad

 

Kapittel 5 Vite, men ikke røre?

Profesjonelle grenser for klimahandling hos norske forskere og journalister

Andreas Ytterstad

 

Kapittel 6 Koalisjoner, konsensus og klimaendringer

Klimapolitikk i norske regjeringsplattformer 1989–2013

Sondre Båtstrand

 

Kapittel 7 Verden i nasjonal valgkamp

NGO-perspektiver

Roy Krøvel og Frode Nystuen

 

Kapittel 8 Norge utaskjærs

COP17-historier

Jill Johannessen

 

Kapittel 9 Klimabistand

God Bistandspolitikk?

Vegard Vibe, Siri Gloppen og Lise Rakner

 

Kapittel 10 Klimaflyktningar

Nye grupper med rett til vern?

Dina-Kristin Topphol Midtflø

 

Kapittel 11 Globale problemer – lokale briller?

Klimajournalistikk i seks norske lokalaviser

Mikaela Solberg

 

Kapittel 12 Klimakrise eller oljefest?

Perspektiver fra kommentariatet

Anja Naper

 

Kapittel 13 Splittet klima

En kritisk diskursanalyse av petroleumsmeldingen

Harald Hornmoen

 

Kapittel 14 Dystopier og politisk satire

Avistegninger om klimaendringer

Elisabeth Eide

 

Kapittel 15 Fra klimaskepsis til energipolitikk

Klimablogging på norsk

Dag Elgesem

 

Kapittel 16 Koblingsutfordringer

Ekstremvær, mediedekning og ekspertise

Katherine Duarte

 

Kapittel 17 Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet

Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer

Endre Tvinnereim og Marthe Hårvik Austgulen

 


Utgitt 26. november 2014