Dødelig psykiatri og organisert fornektelse

ISBN: 978-82-7935-373-7

På et evidensbasert grunnlag forklarer boken hvorfor bruken av psykofarmaka gjør langt større skade enn gavn.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Peter C. Gøtzsche

På et evidensbasert grunnlag forklarer boken hvorfor bruken av psykofarmaka gjør langt større skade enn gavn.

Professor, dr. med. Peter C. Gøtzsche dokumenterer at psykofarmaka dreper over en halv million mennesker hvert år i USA og Europa blant personer over 65 år. Det gjør psykofarmaka til den tredje hyppigste dødsårsaken etter hjertesykdommer og kreft.

Gøtzsche forklarer at vi kan redusere vårt nåværende forbruk av psykofarmaka med 98% og samtidig forbedre pasientenes mentale og fysiske helse, og overlevelse. Det kan imidlertid være vanskelig å slutte med medisinene fordi mange mennesker blir avhengige av dem. Fordi abstinens-symptomene kan være alvorlige, langvarige og farlige, er en langsom nedtrapping vanligvis nødvendig.

I sin bok avliver Gøtzsche mange myter som ledende psykiatere har skapt og vedlikeholdt gjennom årtier. Dette er psykiatere som ofte står på den farmasøytiske industriens lønningsliste. Myter som gjennom årtier har skjult det faktum at den biologiske psykiatri stort sett har sviktet. Den biologiske psykiatrien ser psykofarmaka som løsningen på nesten alle problemer, noe som står i skrikende kontrast til pasientenes opplevelser. De fleste pasienter har ikke nytte av de medisinene de får. Dessverre fører psykiaternes frustrasjoner over manglende fremskritt til stadig flere diagnoser, flere legemidler og høyere doser, som igjen skader pasientene ytterligere.

«Bare soldater i krig og psykiatriske pasienter blir tvunget til å ta risiko mot sin vilje som kan koste dem livet. Dette er kanskje det sterkeste argumentet imot tvangsmedisinering.»
Peter C. Gøtzsche

«Jeg vil ikke akseptere at leger og farmasøytisk industri presser våre barn til selvmord med legemidler de ikke har nytte av. Jeg kan ikke se forskjellen på dette og det å drepe barn ved å pushe narkotika på gaten.»
Peter C. Gøtzsche

«Det er mange beretninger om selvmord blant friske mennesker og blant de som bare har hatt mindre problemer, og som aldri skulle fått antidepressiv medisin.»
Peter C. Gøtzsche

«Kunne vi ikke innføre en ordning hvor vi fikk penger for å si nei til lykkepiller, som vi så kunne brukt til å betale psykologer?»
Tidligere pasient


Peter C. Gøtzsche er spesialist i indremedisin og biolog. Han var medstifter av Cochrane-samarbeidet i 1993 og etablerete Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet i København samme år. Han er professor i klinisk forsøksdesign og analyse ved Københavns Universitet, og en av verdens ledende på sitt felt. Hans forskning og faglige integritet nyter stor international respekt, og hans siste bok, «Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare» vant den prestisjetunge bokprisen til Den britiske legeforeningen i kategorien «Basis of Medicine» i 2014. Boken ble utgitt i Norge med dansk tekst på Abstrakt forlag i november 2014 med tittelen «Dødelig medisin og organisert kriminalitet: hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet».

Denne boken er på dansk.


Indhold

Forkortelser og forklaringer 
Taksigelser 
Om forfatteren 

1 Indledning 
Sølvrygge i Storbritannien udstiller psykiatriens organiserede fornægtelse

2 Hvad vil det sige at være psykisk syg? 
Om at være normal på sindssyge steder 
Dæmonerne angriber dig 
Lad der blive uorden
Psykofarmaka fører til mange forkerte diagnoser 
Godhedsindustrien 
Patienter er ikke forbrugere
Flere sjove og falske diagnoser

3 Depression 
Screening for depression
Antidepressiva virker ikke på depression 
Andre vigtige skævheder i placebokontrolleredeforsøg 
Fluoxetin, et forfærdeligt lægemiddel, og bestikkelse i Sverige 
Skadevirkninger af antidepressiva fornægtes eller nedtones
FDA beskytter Eli Lilly 
Massiv underrapportering af selvmord i de randomiserede forsøg 
FDA’s metaanalyse af selvmord i forsøg med 100.000 patienter er dybt utroværdig 
Et andet beskidt trick: patient-år i stedet for patienter
Patienthistorier om selvmord på SSRI 
Akatisi er den hovedskyldige 
Lundbeck: Vore lægemidler beskytter børn mod selvmord 
Totalt vildledende observationsstudier af selvmord 
Drab forårsaget af antidepressiva 
Pillerne, der ødelægger dit sexliv 
Fosterskader 
GlaxoSmithKlines svindel og løgne 
Forsøg 329 med paroxetin til børn og unge
STAR*D-studiet, svindel over for brugerne af antidepressiva?

4 Angst 
Sovepiller

5 ADHD 
ADHD hos børn 
ADHD hos voksne 
ADHD-medicin
ADHD-medicin til børn 
ADHD-medicin til voksne 
Skadevirkninger af ADHD-medicin 

6 Skizofreni
Menneskelige forsøgskaniner i Amerika
Den kemiske lobotomi
Lægemiddelforsøg ved skizofreni
Antipsykotika slår mange ihjel 
En patienthistorie 
Pushere af antipsykotika 
Eli Lillys forbrydelser med olanzapin
Stigmatisering 
At høre stemmer 

7 Bipolar lidelse 
“Stemningsstabiliserende medicin”
En ung mands historie 

8 Demens 
Vi gør folk demente med psykofarmaka 

9 Elektrochok 

10 Psykoterapi og motion
Psykoterapi for angst og depression 
Psykoterapi for obsessiv-kompulsiv lidelse 
Psykoterapi for skizofreni
Motion 

11 Hvad sker der i hjernen? 
Det er vildledende at kalde psykofarmaka “anti”-noget 
Genetiske studier og transmitterforskning 
Kroniske hjerneskader 
Afhængighed af psykofarmaka 
Lægemiddelagenturerne, industriens forlængede arm
Medicinafhængighed fortolkes ofte som tilbagefald af sygdommen 
Kemisk ubalance-nonsens

12 Udtrapning af psykofarmaka 
Den værste lægemiddelepidemi nogensinde
Hvordan kan det gøres? 

13 Organiseret kriminalitet, korruption af personer ogvidenskaben og andre onder
Lundbecks evergreening af citalopram 
Psykiatriens fantasiverden 
En dansk heksejagt 
En foredragsturné i Australien
Psykiatri er ikke evidensbaseret medicin
Kan vi reformere psykiatrien eller er en revolution nødvendig?

14 Dødelig psykiatri og døde ideer 
Forbindelsen mellem psykofarmaka og mord 
Hvor lidt medicin har vi brug for?
Hvor mange dræbes af psykofarmaka 

15 Tvangsbehandling og tvangsindlæggelse bør forbydes 
Menneskerettigheder i Europa 
Tvangsbehandling 
Patienternes rettigheder 
Mine kommentarer
Tvangsbehandling skal forbydes
De Forenede Nationer forbyder tvangsbehandling og tvangsindlæggelse
Kære Luise 

16 Hvad kan patienterne gøre?

17 Hvad kan lægerne gøre? 

18 Nyttige hjemmesider 

Indeks


Publisert 16. september 2015
 

Grundig anmeldelse av boka trykket i Helsemagasinet
-Vi har tillatelse til å gjengi anmeldelsen her: