Å tenke sosiologisk

ISBN: 82-7935-043-8

Zygmunt Bauman og Tim Mays innføringsbok "Thinking Sociologically" kommer her i norsk språkdrakt. Boken er en revidert utgave av Baumans tidligere bok, som har høstet mye ros hos kritikerne. Den anerkjente amerikanske sosiologen Craig Calhoun skriver at boken er en av de beste introduksjonsbøkene til selvforståelse, moralsk refleksjon og systematisk analyse.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Zygmunt Bauman, Tim May

Zygmunt Bauman og Tim Mays innføringsbok "Thinking Sociologically" kommer her i norsk språkdrakt. Boken er en revidert utgave av Baumans tidligere bok, som har høstet mye ros hos kritikerne. Den anerkjente amerikanske sosiologen Craig Calhoun skriver at boken er en av de beste introduksjonsbøkene til selvforståelse, moralsk refleksjon og systematisk analyse. Evnen til å se sammenhengen mellom vanlige folks hverdagsliv og "de store strukturer" kjennetegner boken. Den er velegnet som døråpner til den sosiologiske analyse, ved å ta utgangspunkt i praktiske erfaringer mange vil kjenne seg igjen i, og se disse på nye og spennende måter.

"Å tenke sosiologisk" handler om hva som styrer våre handlinger, dannelsen av identitet og forståelse av andre mennesker, så vel som fenomener som makt, bytte, kultur og forbruk. Denne nye utgaven har også kapitler om kropp, helse og seksualitet, så vel som våre endrede oppfatninger av tid og rom i en verden preget av globalisering.

Boken er mer enn bare en innføring i et akademisk fag, den er også en utfordring til den enkelte leser om å reflektere rundt eget liv og over de samfunnsmessige fenomener som omgir oss.


Zygmunt Bauman er professor emeritus ved University of Leeds og er en av samtidens mest anerkjente samfunnsforskere, kjent blant annet for boken "Moderniteten og Holocaust", som vant den prominente Amalfiprisen som beste sosiologibok i Europa i 1989.

Tim May er professor i sosiologi ved University of Salford. Han er hentet inn til nyutgaven av denne innføringsboken. Han har publisert og redigert flere bøker innenfor både samfunnsvitenskapelig teori og metode.


Forord til 2. utgave

Innledning

DEL 1 - Handling, identitet og forståelse i dagliglivet
Kapittel 1 Oss selv i samspill med andre
Kapittel 2 Om å betrakte og fastholde vårt levevis
Kapittel 3 Båndene som forener: om "vi"

DEL 2 - Om å leve vårt liv: utfordringer, valg og tvang
Kapittel 4 Beslutninger og handlinger: makt, valg og moralsk forpliktelse
Kapittel 5 Å få ting til å skje: gaver, bytte og intimitet i gjensidige relasjoner
Kapittel 6 Omsorg for oss selv: kropp, sunnhet og seksualitet
Kapittel 7 Tid, rom og (u)orden
Kapittel 8 Om å trekke grenser: kultur, natur, stat og territorium
Kapittel 9 Dagliglivets oppgaver: forbruk, teknologi og livsstil

DEL 3 - Vi ser tilbake - og frem
Kapittel 10 Å tenke sosiologisk

Spørsmål til ettertanke og litteraturforslag

Indeks


Utgitt i september 2004