Amerika

ISBN: 978-82-7935-233-4

Amerika, det primitive samfunn, det mest komplekse, mangslungne og promiskuøse samfunn, et barbarisk rituelt samfunn, likevel vakkert i sitt tilsynelatende mangfold, et totalt metasosialt faktum med uforutsigelige konsekvenser.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 235
Rabatt
Forfatter: Jean Baudrillard

Amerika er verken drøm eller virkelighet, det er en hyperrealitet. Det er en hyperrealitet fordi det er en utopi som allerede fra begynnelsen av har blitt levd som om den var virkeliggjort. Alt her er virkelig, pragmatisk, og alt hensetter deg i en drømmende tilstand. Det kan være at sannheten om Amerika bare kan åpenbare seg for en europeer, ettersom det kun er europeeren som her finner det perfekte simulakrum. Amerikanerne merker selv ikke noe til simulasjonen. De er dens perfekte skikkelse, men de har ikke noe grep om den siden de selv er modellen for den.

I bunn og grunn er De forente stater med sin korte historie, sin raffinerte teknologi, sin brutale, gode samvittighet – sågar i de rom det åpner for simulasjonen – det eneste nåværende primitive samfunn. Det fascinerende er å reise gjennom dette landet som var det fremtidens primitive samfunn, det mest komplekse, mangslungne og promiskuøse samfunn, et barbarisk rituelt samfunn, likevel vakkert i sitt tilsynelatende mangfold, et totalt metasosialt faktum med uforutsigelige konsekvenser.

I Amerika gir avstandene selv de smakløse suburbs og funky towns en viss storhet. Ørkenen er overalt og verner om betydningsløsheten. Obskønitetens genuint amerikanske mirakel: den totale tilgjengeligheten, alle funksjoners transparens i rommet.

Hvis en vil se og oppleve Amerika, bør en i det minste én gang, i jungelen downtown, i The Painted Desert eller i en kurve på en freeway, ha følt at Europa har forsvunnet. En bør i det minste én gang ha spurt seg selv: “Hvordan kan man overhodet være europeer?”

Oversatt av Knut Ove Eliassen og Are Eriksen


Jean Baudrillard (1929–2007), sosiolog, samtidsfilosof og kulturkritiker. Sentrale verk: \"Den symbolske utveksling og døden\" (1976), \"Om forførelse\" (1979), \"De fatale strategier\" (1983).


Vanishing Point 
New York 
Det sideriske Amerika 
Den virkeliggjorte utopien 
Maktens endelikt? 
Desert for ever


Utgitt i oktober 2007