Hvor moderne? Konkurranseutsetting i offentlig sektor

ISBN: 82-7935-100-0

Denne boken handler om konkurranseutsetting som virkemiddel for modernisering av offentlig sektor.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Johan From m.fl.

Denne boken handler om konkurranseutsetting som virkemiddel for modernisering av offentlig sektor. Konkurranseutsetting står på dagsordenen i store deler av offentlig sektor. Forfatterne drøfter på empirisk grunnlag betingelser for og konsekvenser av konkurranseutsetting.

Boken bygger på en inngående studie av konkurranseutsetting i Oslo kommune, og søker å besvare spørsmål som: Hvordan kan kommunen beholde politisk styring? Blir politikerne strateger? Mister fagforeningene makt? Tar private leverandører over for de offentlige? Blir konkurranse effektivt gjennomført?

Tidligere svar på disse spørsmålene har lagt vekt på omfanget av motstanden mot reformer, hvorvidt de passer inn i det norske systemet og hvordan upassende reformer filtreres ut. Denne boken går lenger enn til spørsmålet om hvordan reformer må tilpasses institusjonene, og spør hvordan institusjonene kan tilpasses reformene. I den grad dette ikke skjer, får vi begrensede reformer og beskjeden modernisering.


Johan From har doktorgrad fra University of Sussex og er førsteamanuensis og dean for offentlig sektor-programmet ved Handelshøyskolen BI.


Johan From og Lars Kolberg:
Konkurranseutsetting som moderniseringsstrategi

Johan From, Eldbjørg Torsøe og Lars Kolberg:
Veien til markedet - politisk styrt?

Johan From og Lars Kolberg:
Oppgaver fyller roller - hvilke roller fyller politikerne?

Johan From, Kersti Heløe og Lars Kolberg:
Samarbeid tross motstand - fagorganisasjonenes påvirkningsstrategier

Johan From, Hege Rønning og Lars Kolberg:
Fra medbestemmelse til medvirkning?

Johan From og Lars Kolberg:
Kontraktstildeling - auksjonsform og utfall

Johan From, Lars Kolberg og Eldbjørg Torsøe:
Kan konkurranseutsetting vedtas?

Johan From og Lars Kolberg:
Hvor moderne?


Denne boken handler om konkurranseutsetting som virkemiddel for modernisering av offentlig sektor.