Resultat 1 - 2 av 2

Frank Brundtland Steder

Military Women. The Achilles Heal in Defense Politics?

Why is the Norwegian Armed Forces (NorAF) unable to reach ...

Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:

Militære kvinner - Forsvarets akilleshæl?

Hvor lykkes ikke Forsvaret med å heve kvinneandelen? Boken ...

Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt: