Mindretallets mangfold. Kvinner i norsk arkitekturhistorie

ISBN: 82-7935-070-5

"Bygger kvinner annerledes enn menn?" er et spørsmål som alltid reises når arkitektur diskuteres i et kjønnsperspektiv. "Mindretallets mangfold" antyder at kvinner kan ha noe felles når det gjelder å tenke arkitektur.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: Wenche Findal

Kvinner har vært aktive i norsk arkitektur i over hundre år. Norske arkitektskoler har utdannet kvinnelige arkitekter siden 1890-årene, og kvinner har bidratt til utviklingen av både privat og offentlig bygnings- og planleggingsvirksomhet gjennom fire generasjoner. Mange av dem har ledet egen praksis og vært ansvarlige for egne bygg. Hvorfor har de fleste kvinnelige arkitekter vært usynlige i arkitekturhistorien?

Hittil har kvinner utgjort en relativt liten prosent av den totale arkitektstanden. Dette gjelder for Norge så vel som for arkitekturens internasjonale scene. Historisk sett har dette mindretallet blitt betraktet som ansvarlige for arkitekturens indre rom og for å løse interiører. Ser vi nærmere på norske arkitektkvinners totale produksjon, finner vi derimot et stort typologisk mangfold. De har riktignok bygd boliger, men de har også tegnet kirker, brannstasjoner, næringsbygg, restauranter og kulturhus. Vi vet også at kvinner har signert ferjeterminaler, flyplasser og avanserte vitenskapelige bygninger. Hvordan ser dette ut?

"Bygger kvinner annerledes enn menn?" er et spørsmål som alltid reises når arkitektur diskuteres i et kjønnsperspektiv. "Mindretallets mangfold" antyder at kvinner kan ha noe felles når det gjelder å tenke arkitektur. Kan det være at de løser sine oppgaver ut fra et dynamisk byggeprinsipp som gir et mangfold i løsningen, som igjen gir kvinnelige arkitekters arbeider en særskilt kvalitet?


Wenche Findal er professor i kunsthistorie ved NTNU med spesialfelt nyere arkitekturhistorie og kjønn og arkitektur. Hun har skrevet \"Mellom tradisjon og modernitet. Arkitekt Ove Bang og den funksjonelle syntese\" (doktoravhandling UiO 1995, publ. 1998), \"Norsk modernistisk arkitektur. Om funksjonalismen\" (1996) og redigert \"Nordisk funksjonalisme. Det internasjonale og det nasjonale (1995).


Forord

Innledning
- "Arkisipasjon" - om kvinnelige arkitekters frigjøringsprosess
- Arkitektur i et kvinneperspektiv
- En ufullstendig historie - om utvalget
- Mindretallets mangfold
- Levd erfaring og kulturell kapital
- Kvinnelige arkitekter og kjønn og arkitektur i faglitteraturen
- Om bokens struktur
- Neste skritt


DEL 1 - HISTORISK AKSE I INTERNASJONALT LYS

Kapittel 1: Historiens byggende kvinner
- Historiens første kvinnelige arkitekt?
- "Byggfrue-arkitekter"
- Arkitekter i moderne tid

Kapittel 2: De første i mange land - ca. 1890-1945
- USA
- Europa
- Norden

Kapittel 3: Internasjonal utvikling - ca. 1945-2000
- Bevisste bidrag
- Mot årtusenskiftet: Modeller for en hel verden
- Det internasjonale perspektiv


DEL 2 - KVINNER I NORSK ARKITEKTURHISTORIE

Kapittel 4: Utdannelsen
- Enslige damesvaler ved utenlandske arkitektskoler
- Norske arkitektskoler: Fra mannsbastioner til "girl power"
- Tegneskolens bygningslinje og Schirmers pedagogiske omsorg
- Arkitektkvinner får teknisk kompetanse
- Utdannelsessituasjon og kjønnsproblematikk
- Egen praksis
- Fire generasjoner
- Kvinner presentert i Byggekunst

Kapittel 5: Pionerene - ca. 1900-1945 - djerve banebrytere med patriarkalske modeller
- Arkitekturbildet de første tiårene etter 1900
- Patriarkalske modeller
- Norges første kvinnelige arkitekter
- Den nye kvinnen og den gamle rollen
- Kvinnelige funksjonalismepionerer og boligdebatten
- De første "mann-og-kone-kontorer"
- Pionerenes bidrag

Kapittel 6: Etablererne - ca. 1945-1980 - bevisstgjøring, nye verv og mange arbeidsfelt
- Arkitekturbildet rundt midten av 1900-tallet
- Mot bevisstgjøring og det internasjonale kvinneåret 1975
- Etablerernes kontorer
- Kvinnekontorer
- Etablerernes bidrag

Kapittel 7: Erobrerne - ca. 1980-2000 - modeller for en hel stand
- Arkitekturbildet mot slutten av 1900-tallet
- En ny frihet
- Erobrernes kontorer
- Store kontorer
- Kvinnekontorer
- Erobrernes bidrag: Kvinnelige arkitekters autonomi - et paradigmeskifte


DEL 3 - KVINNELIG ARKITEKTUR?

Kapittel 8: Kjønn og arkitektur
- Arbeidsmetoder og interessefelt
- Kvinnelig arkitektur? - noen analyser
- Arkitektur av "levd erfaring" - samtidighet som arkitektonisk prinsipp
- Feminin arkitektur?
- Mangfold

ETTERORD

Noter

Litteratur

Illustrasjoner

Navneregister


Utgitt i august 2004